Regeringen vill se mer delad data i vård och omsorg

Delad Data I Vård Och Omsorg

Foto: Adobestock

Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att ta fram åtgärder för en bättre och säkrare informationsdelning av hälsodata. Förslagen ska minska administrativt dubbelarbete, öka patientsäkerheten och förenkla överföring av hälsodata mellan olika aktörer.

– Olika digitala system och standarder inom hälso- och sjukvården skapar en stor administrativ börda för personalen och kan leda till att patienter får upprepa sin sjukdomshistoria för flera vårdgivare. Gemensamma nationella standarder för hälsodata skulle öka patientsäkerheten och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdspersonalen så att mer tid kan läggas på patienterna, säger socialminister Lena Hallengren.

I ett pressmeddelande skriver regeringskansliet att dagens fragmenterade digitala infrastruktur hindrar vårdens utveckling. Bristen på gemensamma standarder för digitala strukturer och system hindrar en effektiv digital kommunikation.

Därför har nu regeringen utsett Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten, till särskild utredare i frågan. I rollen ska hon analysera och lämna förslag på åtgärder för en bättre och säkrare informationsförsörjning av hälsodata, både mellan olika digitala system och olika aktörer.

Minska dubbelarbete

Förslagen ska minska administrativt dubbelarbete för hälso- och sjukvårdspersonal, förenkla överföring av hälsodata mellan olika aktörer och stärka patientsäkerheten. 

Åtgärderna gäller både kommuner, regioner och privata aktörer. Annemieke Ålenius ska även föreslå vilken eller vilka myndigheter som i framtiden ska ansvara för föreskrifter, tillsyn och styrning av området.

Uppdraget ska redovisas senast 30 april 2024.

8 juli 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonvård, omsorg

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng