Ett samarbete med Check Point

Så säkrar Check Point distansarbetet

En svensk organisation drabbas av i genomsnitt 903 cyberangrepp i veckan, enligt en ny rapport och distansarbete via oskyddade nätverk och privata enheter ökar risken för ransomwareattacker. Den molnbaserade säkerhetslösningen Harmony från Check Point är utvecklad för 24/7-skydd av användare och enheter. Nu finns möjligheten att prova i 30 dagar utan kostnad.

– Idag är alla organisationer betydligt mer sårbara för cyberangrepp. En förklaring är distansarbete utan tillgång till kontorets skyddade nätverk. När pandemin kom gick omställningen fort och i vissa fall till priset av fungerande säkerhetslösningar. Den skulden kämpar många organisationer med idag. Nu kompliceras den situationen av det förändrade säkerhetsläget i Europa och Sveriges Nato-ansökan, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert på Check Point Software Technologies.

Mats Ekdahl hänvisar till en aktuell Threat Intelligence Report Sweden som visar att under det senaste halvåret drabbas en svensk organisation av i genomsnitt 903 cyberattacker i veckan. En av de vanligaste cyberattackerna är ransomware-attacker, skadlig programvara som sprids genom mejlbilagor eller när användaren kopplar upp sig mot oskyddade nätverk. Enligt rapporten inkommer 89 procent av de skadliga filerna via mejl.

Det är djupt oroande siffror som tyvärr får beskrivas som det nya normala, menar Mats Ekdahl.   

– Myndigheter som bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Nationellt cybersäkerhetscentrum bekräftar den här bilden.

Mats Ekdahl

Mats Ekdahl, säkerhetsexpert på Check Point Software Technologies.

Mot den bakgrunden är distansarbete med oskyddade nätverk och användningen av privata enheter för att kolla jobbmail, eller jobbdatorn för barnens spelande, en kontinuerlig säkerhetsrisk. Mats Ekdahl framhåller att det inte finns något ont uppsåt, det är helt enkelt en situation som kräver hög medvetenhet hos användarna.

24/7-skydd mot ransomwareattacker

Check Points egenutvecklade säkerhetsprodukt Harmony erbjuder användarskydd dygnet runt mot ransomwareattacker. Den molnbaserade lösningen skyddar organisationen, medarbetarna och alla enheter vare sig arbetet sker på kontoret eller på distans. Harmony erbjuder zero-trust-anslutning till företagsapplikationer med en molnlevererad VPN-tjänst.

– Harmony tar hänsyn till distansarbete ur olika aspekter, till exempel hårdvara, SaaS-tjänster, och företagsapplikationer. Den skyddar användaren och accessen, vare sig arbetet sker på ett litet café eller på kontoret. Enheten som används avgör också graden av access, där jobbdatorn ger tillgång till vissa applikationer, medan läsplattan kanske bara har access till några dagstidningar.

Det är djupt oroande siffror som tyvärr får beskrivas som det nya normala.

Fyller hålen i cyberstrategin

Harmony erbjuder också värdefullt underlag för organisationens cyberstrategi.

– Cybersäkerhet är en färskvara och många organisationer saknar en komplett och aktuell nulägesbild av hot och svagheter. Harmony ger visibilitet över alla användare med information om vilka hot man kunnat undvika. Det fyller stora hål i många cyberstrategier.

Harmony gör det också möjligt för organisationen att hålla jämna steg med världens cyberkriminella.

– Att driva en egen, modern säkerhetsplattform är ett stort och resurskrävande arbete. Samtidigt är de cyberkriminella både snabba och kreativa. Harmony erbjuder ett beprövat skydd som enkelt sätts upp efter organisationens bedömda risknivå och med hänsyn till användarvänligheten, säger Mats Ekdahl.

9 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjölddigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng