Så blev USA och Kina mycket bättre på tech än EU

Flaggor Usa, Eu, Kina På En Mur

Foto: Adobestock

USA och Kina har sprungit om Europa inom åtta av tio teknologi-områden. Kräftgången har pågått under lång tid och hotar både EU:s konkurrenskraft och välfärd. Handlingskraften under pandemin visar att det går att komma ikapp, enligt en rapport från konsultföretaget McKinsey.

– Ett konkret exempel på hur Europa halkat efter i sitt anammande av nya teknologier är bilindustrin. Europeiska biltillverkare är ledande producenter, men inom segmentet självkörande bilar ligger de efter. De största anledningarna är att det saknas regleringar och ett starkt ekosystem för innovation i Europa, säger Magnus Tyreman, Managing partner för konsultföretaget McKinsey i Europa.

Europa har tappat mark till Kina och USA när det gäller teknologi, enligt McKinseys rapport Securing Europe’s future beyond energy: Addressing its corporate and technology gap. Enligt rapporten har är Europa ledningen inom två av tio viktiga områden: framtidens material och miljöteknologi.

Inom övriga åtta områden, där sju är kopplade till kommunikations- och informationsteknologi och ett till bioteknik, har Europa en svag position.

Investerar mindre i forskning

Förklaringen är att Europa som region inte höll samma takt i den första digitala vågen, kopplad till internet och mjukvara. Det innebär bland annat att europeiska företag generellt sett presterar sämre finansiellt.

För cirka 20 år sedan var värdet av storföretag i Europa 7 biljarder dollar, och i USA 8 biljarder dollar. År 2021 var motsvarande värde 21 respektive 46 biljarder dollar.

– Sverige och Europa har fostrat många globala toppbolag, men faktum är att våra företag växer långsammare, generar lägre vinst och investerar mindre i forskning och utveckling än amerikanska motsvarigheter. Det finns därför både en stor möjlighet och ett stort behov av att Europa tar itu med företagsresultat och innovationsluckor.

Skydda teknologibolag

Europa behöver komma ikapp inom till exempel AI, bioteknik, molntjänster och automatisering.

– Det finns områden där Europa är starka. Ett bra exempel är hållbarhet. Ett annat är hur vi hanterat pandemin och som visar att Europa har goda förutsättningar att visa handlingskraft och snabbt dra i samma riktning, säger Magnus Tyreman.

För att lyckas behöver Europa bland annat skydda och stärka sina teknikbolag i förhållande till konkurrenter från USA och Kina.

Källa: McKinsey

9 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng