RPA i kommuner – nya möjligheter eller mer problem?

Högar Med Papper

Allt fler kommuner börjar använda RPA till administrativa arbetsuppgifter för att på så sätt kunna effektivisera välfärden. Bland de anställda inom offentlig sektor finns det dock många olika uppfattningar och frågetecken gällande tekniken, visar en ny avhandling på Linköpings universitet.

– Jag tycker det är väldigt intressant att förstå hur digitala lösningar påverkar relationen mellan medborgare och det offentliga, men även vad som händer inom organisationerna när de introducerar olika typer av teknik, säger Daniel Toll, doktorand på Avdelningen för informationssystem och digitalisering vid Linköpings universitet.

Det finns höga förväntningar på att automatiseringar som RPA kan ge positiva effekter för medborgarna, exempelvis snabbare processer. Samtidigt finns det många oklarheter. Daniel Toll har i sin licentiatavhandling hittat några frågetecken som är vanliga inom offentlig sektor:

  • Hur påverkas offentliga verksamheter och medborgare när allt fler processer automatiseras?
  • Vem har ansvaret när en robot tar fel beslut?
  • Vad händer med professionen handläggare?
  • Hur säkerställer vi att välfärdstjänster inte blir sårbara när tekniken sviker?

Företag vs. kommun

Det finns en skiljelinje i hur företagen som säljer tekniken ser på den jämfört med hur kommuner gör det. Företagen ser det som något lätt, snabbt och flexibelt, medan handläggare och medarbetare på it-avdelningar ser mer utmaningar och problem. I Daniel Tolls avhandling fokuserar han just på hur tekniken uppfattas.

– I min licentiatavhandling vill jag fånga de här skillnaderna – att vi ser på tekniken på olika sätt. Vi tänker att tekniken ska leda till olika saker i framtiden. Synen på teknik är teknisk å ena sidan och social å andra sidan, säger Daniel Toll.

Daniel Toll menar även att synen på automatisering skiftar mellan olika intressegrupper. I hans studie har han identifierat tre sociotekniska föreställningar som intressegrupperna kan delas in i. En grupp ser automatisering som en ny era av digitalisering, en andra grupp ser det bara som en annan programvara, och en tredje grupp tycker att det är ett kraftfullt verktyg.

– Här finns ett spektrum av optimism och pessimism, men det är mer komplext än att man antingen är för eller emot automatisering av administrativa processer. De här olika grupperna behöver verkligen samarbeta och prata med varandra, säger Daniel Toll.

"Viktigt att förstå kommunprocesser"

För att Sveriges offentliga sektor ska lyckas bättre i sitt automatiseringsarbete krävs en ökad förståelse mellan olika samhällsaktörer, menar Daniel Toll.

– Automatisering av ärendehantering är komplext och tar tid. Det kräver infrastruktur och en ny sorts kompetens. Strategerna och politikerna behöver bli bättre på att komma ihåg och förstå vad kommuners olika processer handlar om. En stor del av utmaningarna handlar om att hitta de administrativa processer som är lämpliga att automatisera.

Källa: Linköpings universitet 

9 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng