Växande strider om bilens data – EU möter kritik

Reparation Bilmekaniker Under En Bil

Teknikutvecklingen i samhället har inneburit att bilen alltmer blivit en it-plattform, vilket har lett till en strid om dess data. Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) arbetar för att även verkstäder ska få tillgång till bildatan, annars menar man att reparationspriser kan öka samtidigt som konkurrensen och integriteten kan minska. Något som Mobility Sweden, branschorganisationen för biltillverkare, inte håller med om. 

Den data som fordon genererar värderas högt och vem som äger bilens information är en fråga som har snurrat runt länge. Biltillverkarna menar att de behöver datan för att forska på och kunna utveckla nya fordon, tech-företagen anser att de som tredjepartsägare kan ta hand om informationen, och vissa bilägare anser att det är deras egen information.

Samtidigt anser bilverkstäderna att de borde få tillgång till åtminstone lika mycket data som tillverkarna och tech-företagen. Frågan står ännu utan svar och striden om bilens digitala innehåll trappas nu upp till nya nivåer.

AFCAR, Alliance for the Freedom of Car Repair in Europe, arbetar för att även bilverkstäder ska få ta del av bildatan. En av de svenska medlemmarna i AFCAR är Sveriges Fordonsverkstäders förening (SFVF), där Bo Ericsson är ordförande.

Bo Ericsson Sfvf

Bo Ericsson, ordförande i SFVF.

 Allting handlar om bilens dna. Bilar genererar en väldig mängd data varje dag, och om fria, ej auktoriserade verkstäder inte får ta del av all information och programvarorna kan de inte konkurrera på lika villkor. Det kommer innebära att de inte kan leverera fackmannamässiga reparationer, och man får istället skicka vidare bilen till auktoriserade verkstäder som är specifika för vissa bilmärken.

I alla andra branscher premieras lika villkor, men inte här.

AFCAR lämnade i oktober in ett förslag till EU gällande ett sektorsspecifikt regelverk, en egen Data Act, som omfattar fordonsdata och resurser, men ännu har inte EU-kommissionen svarat. AFCAR befarar därmed att kommissionen kan ha gått på fordonstillverkarnas sida, vilket skulle kunna bli ett dråpslag även för konsumenter, menar Bo Ericsson.

Bilägare kommer få åka längre för att serva och reparera sin bil. I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö blir konsekvenserna kanske inte jättestora, men vi lever i ett avlångt, på vissa håll glesbefolkat land. Vi kommer behöva transportera bilar 20-40 mil för att komma till närmsta verkstad där de kan repareras. Det är obekvämt för konsumenten och väldigt negativt för miljön.

 Vi har försökt prata med EU-kommissionärer om detta men i exempelvis Frankrike, Italien och Tyskland är det mycket tätare mellan städerna än vad det är i Sverige, Norge och Finland, vilket gör att de har svårt att se problemet.

Branschorganisationen för tillverkare håller ej med 

Anders Noren Mobility Sweden

Anders Norén, teknikchef på Mobility Sweden.

Anders Norén, teknikchef på Mobility Sweden, den svenska branschorganisationen för importörer och tillverkare av personbilar, lastbilar och bussar, framhåller att detta inte är något problem.

Fria, ej auktoriserade verkstäder har enligt lagstiftningen rätt att ta del av information för reparation och service, Repair and Maintenance Information (RMI), för att kunna utföra fackmässiga reparationer redan idag.

Den europeiska fordonsindustrin är måna om ett regelverk som ger fria aktörer, exempelvis verkstäder, möjlighet att erbjuda olika serviceerbjudanden så länge kunden ger sitt medgivande, det inte strider mot GDPR och inte äventyrar trafiksäkerhet eller stöld- och personsäkerhet.

Anders Norén anser inte att EU-kommissionens beslut kommer att bli ett dråpslag för icke auktoriserade verkstäder.

Det kommer inte att begränsa de fria verkstäderna i att få information för att reparera och serva fordon. Det är redan reglerat i lagstiftningen RMI. Vi anser att regelverket innebär att tillverkarna gör det möjligt för fria verkstäder att ta del av fordonsgenererad data på ett rättvist och icke diskriminerande sätt och sedan kunna erbjuda olika servicetjänster till kunderna.

Blir dyrt för konsumenterna

Jag är 100 procent säker på att priserna för service och reparationer skulle öka. Det är bara tillverkarna som gynnas.

Bo Ericsson, SFVF

Bo Ericsson på SFVF menar att om EU-kommissionen går på biltillverkarnas sida kan det även få konsekvenser för priserna.

Om vi skulle få en datalag som inte tar hänsyn till att konkurrensen sjunker, vad händer med priserna då? Jag är 100 procent säker på att priserna för service och reparationer skulle öka. Det är bara tillverkarna som gynnas.

 Det bevisar även faktumet att konsumentorganisationen M Sverige (tidigare Motormännen) är medlemmar i AFCAR och står på vår sida i det här.

Även integriteten kan komma att minska, menar Bo Ericsson.

 Då kan tillverkarna använda informationen för att sälja diverse varor och tjänster som inte ens har med din specifika bil att göra. Det är en mångmiljardindustri. Då blir ju nästa fråga: Vill jag som bilägare att de ska kunna tjäna pengar på datan som min bil skapar, utan att jag ens godkänt det?

Enligt Anders Norén från Mobility Sweden kommer inte integriteten att minska.

 Definitivt inte. Alla aktörer måste förhålla sig till gällande lagstiftning, exempelvis GDPR.

Krav på nya datalagar

Nu vill Bo Ericsson från SFVF se mer tydlighet och handlingskraft från EU.

 I slutändan handlar det om stora biltillverkare och tech-bolag mot lokala verkstäder i mindre städer som inte kan reparera bilar fackmannamässigt därför att de inte får tillgång till tillräcklig information.

 Vi behöver nya datalagar som är anpassade för idag och framtiden. Det går för långsamt, vi har väntat i fem år. EU verkar inte ta konkurrensvillkor på så stort allvar, vilket är beklagligt.

11 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, SFVF, Mobility Sweden

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng