Allt högre lösensummor efter attacker – men Sverige står emot

Kvinna På Stan

Foto: Adobestock

Kostnaderna för företag som drabbas av ransomware och betalar lösensumman ökar kraftigt. Globalt låg den genomsnittliga lösensumman under 2021 på åtta miljoner, i Sverige är siffran tre miljoner.

– Globalt sett är trenden negativ och oroande. Samtidigt kan vi glädjas åt att svenska företag står emot utvecklingen förhållandevis väl. Med tanke på att endast en bråkdel av de företag som betalar lösen får tillbaks all krypterad data är det varken klokt eller hållbart att betala när företaget drabbas av gisslanprogram, säger Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

En ny global studie från säkerhetsföretaget Sophos visar att den globala genomsnittliga kostnaden för att återhämta sig från en attack var 13,5 miljoner kronor. I Sverige var summan istället 7,2 miljoner kronor. Utöver själva lösensumman ingår här kostnader för exempelvis driftstörningar, förlorade affärsmöjligheter och skriande verksamhetskostnader.

Den genomsnittliga lösensumman globalt låg under 2021 på åtta miljoner, i Sverige var summan tre miljoner.

Fyra procent får tillbaka datan

11 procent av alla ransomware-drabbade företag uppger att de betalade 10 miljoner kronor eller mer i lösensumma. Under 2020 var motsvarande siffran fyra procent. Endast fyra procent av de angripna företagen menar att de fick tillbaka all sin krypterade data.

– Samtidigt som cyberkriminellas angrepp med gisslanprogram utvecklats till en miljardindustri märker vi att företagen lyft frågan om it-säkerhet i allmänhet och gisslanprogram i synnerhet. Kunskapen om hur frågan ska hanteras tycks ha ökat. Allt fler svenska företag visar också intresse för lösningar som minskar risken för att drabbas av gisslanprogram. De har förstått att problemet med gisslanprogram inte kommer att försvinna i närtid, fortsätter Per Söderqvist.

Sophos studie omfattade svar från 5 600 it-ansvariga från 31 länder, varav 100 av respondenterna var från Sverige. Undersökningen inriktar sig på incidenter under 2021.

Källa: Sophos

28 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng