Ny undersökning visar: Sverige på efterkälken

Norsk Finsk Och Svensk Flagga

De nordiska företagens digitalisering har ökat under pandemin, men Sverige ligger långt efter Finland och Norge i sin digitala utveckling. Digital signering är ett område där Sverige är på efterkälken. 

Pandemin har genererat en ökad användning av diverse digitala verktyg i svenska, norska och finska företag, visar en undersökning som Visma Solutions har genomfört.

De flesta företagsprogramvaror används mer sällan i Sverige än Finland och Norge, ett exempel på detta är elektronisk fakturering som används av över 70 procent i Finland och Norge - att jämföra med Sveriges 53 procent. 

 Finlands försprång avseende e-fakturor handlar om att Finland gick över till e-fakturor och elektronisk ekonomisk förvaltning tidigare än Sverige och Norge. Norge inledde dessa satsningar senare men däremot mer målmedvetet och har därför kommit ifatt Finland, säger Ari-Pekka Salovaara, chef för Vismas internationella SMB-grupp. 

Digital lönehantering

Redan innan pandemin hade 64 procent i Norge och 51 procent i Finland men endast 40 procent i Sverige digitaliserat sin lönehantering. En förklaring här kan vara att verktygen används på olika sätt i de olika länderna. 

 I Sverige är det fortfarande vanligt att det är redovisningsbyråerna som använder ekonomiprogrammen, och företagen vet inte alltid hur och med vilka verktyg byråerna sköter bokföringen. I Finland används ekonomiprogram oftare gemensamt av både redovisningsbyråer och företag, säger Ari-Pekka Salovaara. 

Digital signering växte allra mest, med i genomsnitt 5,3 procentenheter för de tre länderna. Men här ligger Sverige efter. I Norge ökade användningen under pandemin med 9 procentenheter, från 42 till 51 procent, i Finland ökade användningen från 44 till 50 procent och i Sverige från 33 till 35 procent. 

Distansarbete en viktig faktor

På frågan om vilka faktorer som påverkar den ökade användningen av digitala verktyg är svaren relativt lika mellan länderna. I Finland och Sverige uppgav 61 respektive 53 procent att möjligheten att arbeta platsoberoende var den viktigaste faktorn, den näst viktigaste faktorn var ökad effektivitet (Finland 51 procent, Sverige 47 procent). I Norge var dock ökad effektivitet den allra viktigaste faktorn.

Källa: Visma Solutions

29 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng