Offentlig, delad data i fortsatt fokus för Digg

Delad Data Offentlig Sektor

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att fortsätta arbetet med att upprätta en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Regeringen ser en säker och effektiv informationshantering som en avgörande faktor för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, något Sverige har som mål att bli bäst i världen på.

En fortsatt etablering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är viktig då den skapar förbättrade förutsättningar för den offentliga sektorn att på ett säkert och effektivt sätt utbyta och hantera data. För att säkerställa framtidens välfärd krävs en ökad digitalisering av den offentliga sektorn, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Sedan 2019 har Digg tillsammans med åtta andra myndigheter haft i uppdrag att få till en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att utbyta information. Man ska också etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom offentlig förvaltning. Nu har myndigheterna fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet. 

Vi ser stor potential i det arbete myndigheterna gör och de olika komponenter de utvecklar. Infrastrukturen förväntas leda till ökad samordning och styrning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och i förlängningen en öppnare förvaltning med hög kvalitet och effektivitet, säger Khashayar Farmanbar.

Utöver Digg deltar även Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, MSB, Riksarkivet och Skatteverket i arbetet. Från och med idag tillkommer även SCB, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.

Källa: Infrastrukturdepartementet

13 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng