Leksands nya mål: Hybrid it och automatisering

Leksands Kommun Digitalisering

Höghöjdsbana på Leksand Sommarland och Per Thulemark, CIO på Leksands kommun.

Leksand kommuns digitaliseringsarbete handlar mycket om att få till en ökad automation, en mer hybridbaserad infrastruktur och bli mer datadrivna i sitt arbete. Det är så kommunen kan leverera värde till invånarna. För att lyckas krävs bland annat mindre fokus på drift och support samt ökade krav på leverantörer, menar Per Thulemark, CIO i kommunen.

Per Thulemark är sedan drygt nio månader CIO i Leksand, en kommun som just nu står inför en digitaliseringsresa. För att komma vidare i resan försöker han få it-avdelningen att kunna göra förflyttningen från drift och support till att få mer tid för verksamhetsutveckling.

Vi vill fokusera mer på innovation och på att leverera externa tjänster till våra medborgare. För att nå dit behöver vi titta på hur vi är organiserade, vilka kompetenser vi har och vilka kompetenser vi med fördel kan dra nytta av externt, exempelvis. Det handlar också om processer, styrning och ledning, säger Per Thulemark.

Dessutom krävs både struktur och standardisering samt ett heterogent, pluralism-tänk i kommunens tekniska bestånd.

I dagsläget gör vi vissa saker i egen regi som vi inte borde, ett exempel är vårt ITSM-verktyg (service management) som stöder våra it-processer. Det är ett system som vi byggt men som vi med fördel kunnat köpa utifrån. Det kanske fanns goda argument tidigare för egenutvecklat men inte längre.

Framöver ska vi i högre grad istället addera egna tjänstenära funktioner på toppen av standardiserade lösningar från leverantörer. Det är ett mer effektivt sätt att digitalisera.

Arbetsplats som tjänst

Kommunen har även ett antal egna serverhallar som man driftar. Här är målbilden en mer hybridbaserad infrastruktur.

Vi kör en del moln och har ett antal verksamhetssystem som är SaaS-lösningar. Vi försöker nu fokusera, konsolidera, modernisera och standardisera in i en hybridinfrastruktur. Ett exempel på något vi tänkt köpa in som tjänst är alla arbetsplatser, det vill säga datorer och dylikt. Så vi är på väg men det finns mycket kvar att göra.

Ett av naven i Leksands digitalisering framöver kommer vara automation. Och det är oavsett om det gäller interna processer som kan skötas av RPA istället för en anställd, eller om det handlar om externa e-tjänster som ska integreras med verksamhetssystemen.

Då handlar det inte bara om att automatisera befintliga processer och därmed cementera dem, utan vi behöver se över alla möjligheter som automatiseringen ger. Vi kan skapa både utvecklade processer och automation i samma steg, ett exempel är att vi kan korta ledtider och tillhandahålla processtransaktioner på kvällar och helger.

Mer krav på leverantörer

Vi måste kunna ha bra API:er där vi äger vår data och kan göra vad vi vill med den.

En annan viktig pusselbit, som går hand i hand med automatiseringen, är datacentrering. Per Thulemark vill komma åt en API-arkitektur som både möjliggör ett datadrivet arbete och medborgarnära tjänster. Här behöver offentlig sektor bli bättre på att samverka kring plattformar och ställa krav på stora leverantörer.

– Vi måste kunna ha bra API:er där vi äger vår data och kan göra vad vi vill med den. Det är så vi kan bygga tjänster samt bli mer evidensbaserade och datadrivna i våra beslut. 

Genom ett mer datadrivet arbete ser Per Thulemark ett scenario där kommunen kan göra AI-baserade prognoser över vad man ska satsa på.

Är det turism, tech eller industri som är regionens framtid? Och om vi skalar ner frågan: Vad är i så fall viktigt för vårt näringsliv? Om vi får data på det kan vi skapa en bättre kommun för alla.

– Dessutom kan vi skapa helt nya typer av tjänster som inte finns idag. Vi kanske inte ska digitisera exempelvis bygglovshantering, utan vi ska kunna ge svar på bygglovsansökan automatiserat, i realtid. Men för att komma dit krävs först och främst att vi skapar förutsättningar för digital transformation och att vi tar hand om den tekniska skulden som idag till viss del hindrar digitaliseringsresan.

27 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Leksand Resort, Leksands kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng