Sunnes hållbara it-utveckling

Digitalisering, Skola; Skyllt Med Sagolika Sunne

Med den nya titeln digitaliseringsutvecklare, är det Mikael Nilssons och Mark Savelas uppdrag att medverka till en digitalt hållbar utveckling i såväl skolan som i kommunens många andra verksamheter. Vägen dit innefattar allt från en smartare elevdatorshantering till e-tjänster för kommunens invånare.

– I grunden är vi två it-intresserade lärare, jag och min kollega Mark Savela, och när det för ungefär tio år sedan blev aktuellt med än fler datorer och bättre nät i skolorna, klev vi båda i sinom tid över till it-avdelningen för att stötta framförallt skolor på ett mer samlat sätt, säger Mikael Nilsson, digitaliseringsutvecklare, Sunne kommun.

Hållbarhet och likvärdighet A och O

Sunne är en liten kommun med cirka 13 000 invånare några mil norr om Karlstad. Som i alla kommuner, men kanske framförallt för mindre kommun, handlar mycket om att hushålla med pengarna.

– Skolan är ju kommunal, rektorerna är anställda av och får sina pengar från kommunen, men samtidigt har de ju ett statligt uppdrag. En stor del av vårt jobb handlar därför om att medverka till ekonomiskt hållbara och långsiktiga beslut. Att ha lite is i magen och inte springa på varje boll, säger Mark Savela, digitaliseringsutvecklare.

Mark Savela betonar vikten av att skapa rätt förutsättningar för eleverna och lärarna i kommunen. Ett av nyckelorden är just hållbarhet och handlar om alltifrån klimatsmarta inköp till att skapa en social hållbarhet och därmed jämlikhet för eleverna.

Smartare datorhantering

Ett projekt kommunen valt att satsa på baseras på Microsoft Intune, vilket innebär att it kan skicka ut appar och andra verktyg till datorer eller mobiltelefoner. Om datorn blir stulen kan du med samma verktyg stänga ner den och i stort sett göra den osäljbar.

– Vi får också hjälp från vår leverantör med Microsoft Autopilot så att våra datorer är förinställda och klara att slå upp och börja använda direkt när de når respektive elev, säger Mikael Nilsson.

Fixade pandemin

När pandemin kom tyckte Mark Savela att de fick ett slags kvitto på alla de tekniska förutsättningar som skapats genom åren.

– Ena dagen var det presskonferens och dagen efter körde hela gymnasieklasser på distans. Det var oerhört imponerande och fantastiskt att se hur både lärare och elever fixade detta. Dessutom hade vi hunnit med en stor satsning med förskolerektorer som försett alla sina förskollärare med datorer, vilket förenklade deras arbete, säger han.

Mikael Nilsson Och Mark Savela, Sunne Kommun

Mikael Nilsson och Mark Savela, digitaliseringsutvecklare, Sunne kommun.

Skapa attraktiv kommun

I Mark Savela och Mikael Nilssons digitaliseringsutvecklarroller ingår det också att undersöka tjänster och utveckling för andra kommunverksamheter utanför skolans värld.

För att skapa bättre förutsättningar att fatta smarta beslut slogs it- och kommunikationsavdelningarna ihop till en gemensam enhet under 2021.

– Vi håller på att ta utveckla en ny sunne.se som bättre ska fungera som en väg in och göra det lättare för medborgarna att hitta rätt direkt, säger Mikael Nilsson.

– På det stora hela behöver vi skaffa oss mer vetskap och förståelse om medborgarna. Vi på it är en stödjande avdelning för kommunens kärnverksamheter. Vi måste arbeta för att hitta hållbara lösningar för våra verksamheter såväl som för våra kommuninvånare, för att skapa en så attraktiv kommun som möjligt, säger Mark Savela.

20 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng