Sensorer och AI i Futurums fastigheter

Fastigheter, Futurum; Två Tjejer I En Skolklass Sträcker Upp Handen

Sensorer för mer studievänliga klassrum, samarbeten för smartare AI-tjänster och en helt papperslös ekonomiavdelning. Futurum Fastigheter i Örebro satsar stort på många fronter för att göra sina byggnader i staden smartare.

– Vi har ungefär 2 400 uppkopplade system. Alltifrån datorer till ventilationsaggregat. Det gör att det vi har mycket arbete som kretsar kring it, säger Mikael Karlsson, digitaliseringsansvarig, Futurum Fastigheter i Örebro.

Futurum Fastigheter är ett kommunalägt bolag som har hand om större fastigheter, som skolor och brandstationer, i Örebro kommun. Tidigare sköttes kommunbolagets it-drift av ägaren Örebro kommun, men nu sköts all it-drift av Futurum Fastigheter, för att man helhjärtat ska kunna satsa på den it som direkt eller indirekt rör fastigheterna.  

I skolorna handlar en del av arbetet med att utveckla smarta system som kan mäta luftkvalitet och temperatur med mera, i klassrummen.

– Det kan handla om var och när solen lyser in under dagen eller hur ljudmiljön ser ut, till exempel. Vi vill hitta det perfekta sättet att mäta för att få till det bästa studieklimatet för eleverna.

Papperslös ekonomiavdelning

En av de interna it-satsningarna är att ekonomiavdelningen har blivit helt papperslös.

– Vi slipper alla papper. Vi kan arbeta smartare och smidigare, vi minimerar antalet mänskliga fel, och det har dessutom gjort att vi byggt bort personberoendet, säger Niklas Malmgren, redovisningsansvarig och it-medarbetare på Futurum Fastigheter.

På ett mer övergripande plan är Mikael Karlssons mål att förenkla sättet att arbeta i systemen och att ge var och en av bolagets hundra medarbetare rätt åtkomst.

– Vi jobbar efter masterdataprincipen som innebär att all data vi har om en fastighet, ska gå att hämta från ett och samma system.

Vi har ungefär 2 400 uppkopplade system.

AI-samarbeten

För att kunna utveckla framtidens verktyg för smarta fastigheter har en innovationsgemenskap upprättats där alla kommunala fastighetsbolag ingår.

Där utvecklar de tillsammans centrala system för AI-tjänster, som kan hjälpa till med alltifrån smarta hissar till temperaturjusteringar, där den uppenbara vinsten blir att fastighetsbolagen slipper utveckla samma tjänster var och en för sig.

– En annan vinst handlar om att vi med en central plattform har mer kraft för att träna och utveckla varje tjänst, och därefter behöver vi bara göra små specifika justeringar för att få dem att fungera för respektive fastighet. Det är ett jätteintressant område och det kan generera många spännande lösningar.

13 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng