Digitalt driv på Sveriges nordligaste stift

Luleå Domkyrka; Timo Vuortio, It Samornade, Luleå Stift Copy

Luleå stifts 33 församlingar har kontinuerligt haft distansmöten sedan drygt 10 år tillbaka och it-samordnare Timo Vuortio tror på att utveckla sättet kyrkan möter människor digitalt och på distans. Samtidigt går stiftet i bräschen när det kommer till diskussionerna kring molntjänster och GDPR.

– Redan 2008 införskaffade vi får första videoutrustning som vi hade tjänat in efter par år. Idag har våra församlingar och pastorat drygt 56 videorum, vilket har sparat enormt mycket restid för oss, säger Timo Vuortio, it-samordnare, Luleå stift.

Bra förutsättningar för omställning

Luleå stift är det nordligaste av Sveriges 13 stift och har 33 församlingar och pastorat i Norrbotten och Västerbotten.  

Tack vare att Norrbottens it-leverantörer var tidigt ute med att dra ut fiber till alla orter med skolor, och att det på dessa orter också ofta finns en kyrka, har det inneburit att det under en längre tid har funnits bra förbindelser och infrastruktur för Luleå stift att använda digitala verktyg, som i första hand har handlat om videomöten för att undvika längre resor.

Det fanns med andra ord en teknikvana hos Svenska kyrkans cirka 1 500 anställda i Luleå stift, som kunde ställa om och anpassa sitt arbetssätt när pandemin kom till Sverige.

– Vi har kunnat sända en del gudstjänster digitalt och på så sätt nå människor på ålderdomshem eller på sjukhus som inte har haft möjligheten att komma till oss. Och under corona-tider har alla våra besökare och deltagare i grupper erbjudits möjligheter att delta i olika sorters verksamheter via digitala medel.

En kyrka för alla

Överhuvudtaget har den här perioden fått Timo Vuortio och hans kollegor på Luleå stift att börja fundera mer över vad kyrkan kan vara i denna nya, digitala värld. Han jämför med kristna samfund i USA, som har visat att det går att nå och engagera människor via till exempel radio och tv, oavsett var de befinner sig.

– Mitt barnbarn döptes ganska nyligen i Töre församling fem mil utanför Luleå och då kunde jag vara där med min dator och sända till min mamma som bor i Finland. Det handlar om att hitta lösningar där kyrkan bara inte är något som finns mitt i byn, utan som också finns digitalt.

I kyrkans fortsatta utveckling understryker Timo Vuortio att det viktiga är att finnas till för människor och att möta människor där de finns. Bland annat har en digitaliseringsgrupp precis startat, där det ska spånas om vad Svenska kyrkan ser för behov i alla sina olika verksamheter. Alltifrån gudstjänster och Kyrkans barntimmar till den digitala relationen med alla de ungefär 60 filialer som kyrkan har i länder runt om i världen.

Leder GDPR-arbetet

Just nu kretsar mycket av arbetet och diskussionerna också kring molntjänster och GDPR, där Luleå är ett av de stift som kommit längst i Sverige i sitt arbete.

Vi sänt en del gudstjänster digitalt och nått människor på ålderdomshem och sjukhus.

– Vi har bland annat fattat beslut om att från och med nästa år erbjuda våra enheter dataskyddsombud som vi bekostar. Det är ett sätt att hjälpa våra församlingar att uppfylla de krav som finns, och få en struktur på vad för information som finns i våra papper och i våra datorer. Parallellt pågår juridiska diskussioner om våra moln-möjligheter. I år har vi infört Microsoft 365 i alla våra enheter i Luleå stift och använder bland annat Teams, men vi måste hela tiden försäkra oss om att vi har kontroll.

Varför tror du att ni i Luleå har varit så förhållandevis på tårna när det kommer till ny teknik?

– Jag tror att avstånden här uppe har hjälpt oss att bli mer digitala. Samtidigt har vi haft chefer som tidigt har varit införstådda med hur tekniska lösningar har kunnat stötta oss. Det har hjälpt oss att komma närmare människor, samtidigt som det faktiskt har gett oss en besparing i pengar som ett resultat av våra satsningar.  

21 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Luleå stift

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng