All-in på e-tjänster i Strömstad

Strömstad, E Tjänster; En Gul Drink Mot Gul Och Vit Bakgrund

Företag måste ansöka om serveringstillstånd hos kommunen. Relevanta företagsdata för att fatta beslut om detta, kan Strömstad hämta upp direkt från tjänsten Serverat.

Företag i Strömstad får sina offentliga data direkt inslussade i kommunens system, tack vare en koppling till den myndighetsbaserade e-tjänsten Serverat. Lösningen gör både datan mer tillförlitlig och sparar tid. Nu jobbar kommunen med att sammankoppla fler tjänster med verksamhetssystemen.

– Samarbete och att dra nytta av våra olika kompetenser, är nyckeln till att driva utveckling och förändring inom våra verksamheter. I dagsläget handlar det mycket om vår satsning på e-tjänster, säger Björn Kläth, samordnare för digital utveckling på Strömstads kommun.

Strömstads är en förhållandevis liten kommun med cirka 13 000 invånare. Enligt Björn Kläth har det både sina för- och nackdelar. Nackdelarna handlar bland annat om tidsbrist och att det ibland kan finnas en brist på resurser.

– Fördelen är att vi alla arbetar nära varandra. Vi känner varandra och vi vet ofta vad vi vill och vilken kunskap vi besitter i olika frågor, vilket också kan göra arbetet effektivare och att vi kan komma fortare från beslut till genomförande.

Förbättrad kundresa

Just nu håller Björn Kläth och hans kollegor på att se över den så kallade kundresan för medborgarna i kommunen, för att förenkla och förtydliga den digitala kontakten.

Bland annat använder kommunen Tillväxtsverket tjänst Serverat i sina e-tjänster som riktar sig mot företag. Vinsten blir att det går att återanvända information och uppgifter som redan finns hos bland annat Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket, som ett företag kan behöva tillhandahålla kommunen för att kunna ansöka om till exempel serveringstillstånd.

– Dessa data matas nu in automatiskt i vår e-tjänst. Dels sparar det oerhört mycket tid, dels får vi en annan kvalitet på datan eftersom felen blir färre. Vi var först i Bohuslän med denna lösning, säger Björn Kläth.

Koppling till verksamhetssystem

Nästa steg för Strömstad är en stor integration som går ut på att knyta ihop e-tjänsteplattformen med verksamhetssystemen, med syfte att frigöra tid och höja kvaliteten på informationen. När någon använder en tjänst skapas då ett nytt ärende automatiskt i verksamhetssystemet så att rätt information hamnar på rätt plats, och kommunens medarbetare slipper manuellt administrera detta.

En integration som har precis blivit driftsatt är för fond- och stiftelseansökningar och förhoppningen är att liknande integrationer ska komma på plats för skolfrågor, sociala frågor, bygglovshanteringar med mera.

Vi får en annan kvalitet på datan eftersom felen blir färre.

Totalt kan en kommun ha uppemot 200 tjänster, med andra ord 200 skäl till varför en medborgare vänder sig till kommunen, så det finns enligt Björn Kläth mycket tid att spara in.

Björn Kläth, Strömstads Kommun

Björn Kläth, samordnare för digital utveckling, Strömstads kommun.

– Det ska få oss att kunna koncentrera oss på mer värdeskapande frågor och förenkla vardagen. Vi hittade ingen annan kommun i närheten som hade gjort detta tidigare, så det är jättekul att andra har börjat visa intresse och vill vara med och vidareutveckla.

Vilka är framgångsfaktorerna för att få detta att flyga?

– Att all den kompetens vi har i våra verksamheter är med och bidrar och att kundresan blir den röda tråden och vårt huvudsakliga fokus i ärendeprocessen. Pandemin har varit hemsk på många sätt, men har samtidigt skapat ökad teknisk mognad och tillit som inte fanns 2019. Det kan vi utnyttja i vår fortsatta utveckling.

22 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng