Därför hindrar juridiken Lantmäteriets utveckling

Moln, Lantmäteriet, Informationssäkerhet; En Lantmäteriförrättning

En så kallad lantmäteriförrättning som görs i syfte att skapa eller ändra en fastighets utbredning.

Lantmäteriet har gjort sig kända för att ligga i framkant i Myndighetssverige när det kommer till modiga digitaliseringssatsningar. Men enligt it-arkitekt Mikael Sköld börjar även denna myndighet att lida av att inte kunna utnyttja de tjänster som erbjuds i de amerikanska molntjänsterna.

– Vårt största fokus just nu ska egentligen vara att minimera egendrift. Men detta arbete har för oss på den statliga sidan fastnat något. Våra jurister har både MSB och Säpo i ryggen och ställer högre informationssäkerhetskrav än det som nuvarande molntjänster erbjuder, säger Mikael Sköld, it-arkitekt på Lantmäteriet.

Mikael Sköld sitter med i en it-säkerhetsgruppering på Lantmäteriet där dessa frågor stöts och blöts.

Han är en av alla de it-medarbetare i offentlig sektor som idag känner en viss frustration, eftersom det finns ett sug efter att börja lägga ut sin drift hos olika molnleverantörer, gå upp i molnet och börja utnyttja den kraften det innebär för att utveckla nya smarta tjänster och lösningar för sina respektive verksamheter.

Men där dyker de idag välkända hindren upp: svenska myndigheter får inte använda dessa molntjänster, eftersom de är amerikanska, vilket innebär att den amerikanska staten via FISA, Foreign Intelligence Survillance Act, har möjlighet att kräva att få ta del av data som lagras där, om landet anser att det finns skäl för det.

– Nuläget har inte hindrat oss från att delta i Teams- eller Zoom-möten, men vi får inte skapa konton i tjänsterna och vi får en sämre upplevelse än om vi själva skulle erbjuda den här typen av tjänster, säger han.

Våra jurister ställer högre informationssäkerhetskrav än det som nuvarande molntjänster erbjuder.

Statlig it-drift utreds

På området pågår ett antal utredningar, bland annat via ESAM, om hur en statlig säker it-drift kan se ut. Lantmäteriet, Skatteverket, Trafikverket och framförallt Försäkringskassan tittar på alternativa lösningar.

Försäkringskassan har också i uppdrag av regeringen att erbjuda samordnad och säker it-drift för Sveriges myndigheter och ser bland annat över möjligheten att bygga upp en molntjänst, och gemensamma lagringsytor och videomötestjänster.

– Det är inte optimalt, men det är konsekvensen av juridiken.

Det finns ju några europeiska aktörer som upprättar molntjänster på europeisk mark. Kan de bli ett alternativ?

– Jag är tveksam. De säger sig också ha samarbete med Microsoft för att kunna inkorporera deras tjänster i sina moln, och stå som ägare för dessa. Men mitt bett är att Microsoft inte kommer att vilja släppa ett sådant ägandeskap när allt kommer till kritan, och i så fall är vi tillbaka på ruta ett, mer eller mindre.

Mikael Sköld, It Strateg, Lantmäteriet

Mikael Sköld, it-arkitekt, Lantmäteriet.

Open source en lösning

Mikael Sköld tror snarare på open source-lösningar som skulle kunna tävla och ersätta de amerikanska molnjättarna. Ett annat alternativ vore en myndighet som helt och hållet bara sysslar med it-drift och utvecklandet av sammarbetsplattformar.

Tillsvidare fortsätter Lantmäteriet med att utveckla interna tjänster inom de ramar de kan, och än så länge fungerar just denna verksamhet väl. Men, menar Mikael Sköld, det är oerhört viktigt att en molnjuridisk lösning kommer på plats så fort som möjligt, för att inte hämma fortsatt utveckling.

– Det finns ännu ett litet hopp om att USA kan revidera sina förhållningsregler. Ett annat alternativ är att vi ser någon slags justering av GDPR. Jag hoppas att vi kan hitta någon lösning på dilemmat, för ju längre tiden går, desto viktigare blir samarbete över verksamhetsgränser och dessa sker nu allt som oftast i verktyg vi inte kan använda, säger han.

24 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Katinka Igelberg/Lantmäteriet, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng