Byggkoncernen som vill hitta sina digitala hammare

Thage i Skåne har som mål att de digitala verktyg som koncernen investerar i ska bli lika oumbärliga som hammaren och borrmaskinen. Nu tas de första stegen den digitala förändringsresan med målet är att kunna jobba mer med data, VR och drönare. 

– Huvudmålet för vår digitaliseringsresa är att göra oss och våra kunder mer effektiva. Självklart finns här också ekonomiska mål, för vi lever i en oerhört konkurrensutsatt bransch med mycket små marginaler. I det korta perspektivet handlar det om att bättre ta vara på den data vi får in, så att vi kan göra det vi är bäst på. Det vill säga bygga och vara nära våra kunder, säger Lars Norling, it-chef, Thage i Skåne.

Familjeägda byggkoncernen Thage har cirka 400 medarbetare verksamma i fem bolag med inriktning på bland annat byggentreprenad, byggservice, fastighetsförvaltning och plåtslageri. Bolagen har det mesta av sin verksamhet i Skåne och koncernen omsätter 1,2 miljarder kronor.

Vad fokuserar du på?

– Jag kom in i organisationen för ungefär ett halvår sedan och har börjat med att analysera vår verksamhet, men också gjort en omvärldsbevakning och trendspaning för att se hur byggbranschen ser ut.

– Min uppfattning är att vi har en stor marknad med många duktiga aktörer, där en stor andel är ganska nischade. Det innebär att det finns digitala verktyg för delar av byggprocessen men att de inte hänger ihop alla gånger.

Hur börjar ni er resa?

– Nu är jobbet att inventera hur vi själva jobbar med olika processer. Vilka digitala verktyg använder vi, var finns våra digitala glapp, och hur skulle vi vilja använda de digitala verktygen?

– Vi börjar så, men det är inte förrän vi kan ha nytta av all vår data som den riktiga digitaliseringsresan börjar. Målet är att digitala verktyg ska vara en lika självklar del av vår verktygslåda som hammare och borrmaskin.

Var är ni om två till tre år?

– Då hänger våra processer ihop och vi har rätt typ av digitala verktyg, precis som vi har rätt typ av borrmaskin och hammare. Vi kan ta vara på många intressanta möjligheter i vår produktion, till exempel användning av AR/VR-modulering, 3D-funktionalitet fullt ut, drönare med mera. Listan kan göras lång. Då står vi också i framkant när det gäller leveransen av smarta hem. 

11 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter tim lefflerdigitFoto voister, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng