Drönarbygge och biodynamisk odling på Landskronas skolor

Makerspace, Landskrona, Skolan, Massa Elektroniska Skolgrejer Mot En Grön Bakgrund

Landskrona upprättar kreativa och tekniska miljöer, så kallade Makerspace, på samtliga skolor i kommunen. Tanken är att eleverna där själva ska få möjligheten att driva sin egen lärprocess och förhoppningen är att utrusta dem med bättre självförtroende och mer allsidiga förmågor anpassade dagens och framtidens arbetsmarknad.

– Folkskolans tänk från 1842 har fortfarande skrämmande stor inverkan på dagens skola, från bänkarnas placering i klassrummet till vilka ämnen som undervisningen kretsar kring. Men dåtidens elever förbereddes för industrialismens behov av kompetens. Det handlade bara om att kunna läsa, skriva och räkna. Den arbetsmarknad som våra elever förbereder sig för ser väldigt annorlunda ut och är i mycket snabb förändring. Nu krävs fler kompetenser och förmågor än då, säger Fredrik Menkus Wegbratt, utbildningschef på Landskrona kommun. 

Andra ingångar med Maker Space

Med målet att erbjuda framtidssäkrad utbildning öppnade Landskrona i somras ett Makerspace, en verkstadsliknande miljö som ska uppmuntra till kreativitet och delning av idéer, på var och en av stadens tio grundskolor, men även på förskolan och gymnasiet. De tekniskt och maskinellt välutrustade miljöerna uppmuntrar till egna experiment och eget skapande, från biodynamisk odling till att bygga drönare.

Fredrik Menkus Wegbratt var tidigare utbildningschef i Vellinge, där han drev ett liknande arbete kring framtidssäkrad utbildning och välfärd.

– Jag ser det som en möjlighet för skolan att komma närmare den verklighet som eleverna ska möta som unga vuxna. Många barn och unga känner sig vilsna och saknar tilltro till sig själva och sina förmågor, och i förlängningen till samhället. Det visar bland annat aktuell forskning. Ett Makerspace ger en annan ingång till lärande, med möjligheter att prova sig fram och hitta lösningar som inte regleras av färdiga facit. Att driva sin egen lärprocess utvecklar självförtroende och självkänsla hos barn och unga.

Miljö olik klassrummet

Landskronas Makerspace erbjuder eleverna en miljö olik den i klassrummet. Det är också en miljö som ställer andra krav på lärarna.

– Kommunens lärare och skolledning är mycket positiva till satsningen som alla har tillgång till. Vi har också valt att under cirka ett år kompetensutveckla många lärare med ansvar för verksamheten. Flera av dem har en koppling till entreprenörskap och innovation, ofta inom digitalisering och naturvetenskap.

Fredrik Menkus Wegbratt Förvaltningschef Utbildni Landskrona

Fredrik Menkus Wegbratt, utbildningschef på Landskrona kommun.

Landskronas elever har kunnat delta i verksamheten också under pandemin. Fredrik Menkus Wegbratt framhåller att jämställdhet är en självklar del av den nya lärmiljön.

– Här är alla lika välkomna att ta egna initiativ och utveckla sin kreativitet, det handlar om mycket mer än programmering. Utvecklingen får ta den tid som var och en behöver, och eleverna tycker det är spännande och intressant.

Om några år börjar dagens gymnasieelever att arbeta. Vad hoppas du att de har med sig tack vare Landskronas satsning på framtidssäkrad utbildning?

– Jag hoppas och tror att de har en god bild av vad de kan lyckas med, och har självförtroendet att driva sina ambitioner och visioner i mål för en bättre framtid, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

14 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjölddigitFoto Adobestock, Landskrona kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng