Öppen data driver utvecklingen inom EU

Eu, Öppna Data, En Karta Över EU

Ett större utbud av öppna data skulle kunna innebära stora ekonomiska vinster för offentlig sektor i hela EU. Det visar en ny EU-studie.

I studien framgår det bland annat att öppen data bidrar med mellan 65 och 95 miljarder euro till EU:s totala BNP redan idag. Och att en tioprocentig ökning av alla de bidrag som går till EU-projekt skulle bidra med ytterligare runt 0,5 procent till EU:s årliga BNP, vilket uppskattas går att likställa med ungefär 600 nya startups i regionen.

Mycket forskning i Skövde

Enligt Andrew Katz, som har varit med och drivit studien bland annat genom den ideella organisationen Openforum Europe, har Högskolan i Skövde varit en viktig källa till kunskap på området.

– Forskningen vid Högskolan och de många diskussioner jag har haft kring den forskningen gav ovärderliga insikter som påverkade många aspekter av arbetet jag gjorde som projektledare för öppen hårdvara i studien, säger Andrew Katz, som även är gästforskare på högskolan.

Fler projekt

Högskolan i Skövde bedriver parallellt flera forskningsprojekt kring användningen av öppna data. Bland annat ett vid namn SUDO som syftar till att hitta lösningar på alla de inlåsningseffekter som kommer av många så kallade proprietära programvaror.

Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde och som leder SUDO tycker att EU-studien bekräftar mycket av forskningen som bedrivits på området och tror att den kommer påverka kommande policybeslut.

– Studien bekräftar flera av de slutsatser och rekommendationer som presenterats från den forskning vi själva genomfört under mycket lång tid för att adressera olika inlåsningsutmaningar. Det är speciellt glädjande att denna EU-studie betonar betydelsen av öppen programvara för att möjliggöra autonomi och teknologisk suveränitet, säger Björn Lundell.

Källa: Högskolan i Skövde

17 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng