IBM:s superdator utvecklar förnybar energi

Ibm, Superdator, Vindkraftverk Till Havs

USA ska använda IBM:s superdator Summit för forskning på förnybar energi. Samtidigt satsar USA på en ny superdator som kommer bli 50 gånger snabbare än dagens.

USA:s motsvarighet till vårt miljö- och energidepartement, US Department of Energy, har delat ut sju miljoner så kallade nod-timmar, där en nod är en sorts aktiv beräkningsenhet, på IBM:s superdator Summit till 20 olika forskarlag. Timmarna ska användas för att hitta nya sätt att använda förnybar energi.

70 miljoner Iphones

Superdatorn har allt som allt en beräkningskraft som kan jämföras med 70 miljoner Iphone 11.

General Electric, GE, får till exempel möjlighet att använda 240 000 så kallade GE vill bygga upp komplexa simuleringar med nya sätt att kontrollera och manövrera vindkraft till havs. Bland annat vill bolaget undersöka om går att undvika jetströmmar i luften med låg vindstyrka längs med kuster på ett bättre sätt.

Ungefär lika mycket datakraft kommer att läggas på att utveckla metoder inom maskininlärning för att förbättra designen på till exempel turbinerna i kraftverken.

– De här simuleringarna kan bidra till insikter som saknar motstycke för att förstå hur våra maskiner fungerar. Förhoppningen är att vi kan använda den här typen av plattformar för att accelerera takten i att hitta renare och mer effektiva sätt att nå våra klimatmål, säger Michal Osusky, forskare på General Electric.

En miljard biljoner uträkningar per sekund

IBM-datorn datorn har databehandlingskapacitet på 200 petaflops, eller 200 000 teraflops. Men redan nu håller bland annat USA på att utveckla datorer på den så kallade exa-skalan. En exaflop är 1000 petaflops och på Oak Ridge National Labratory har 600 miljoner dollar investerats på en superdator med 1,5 exaflop, vilket är runt 50 gånger snabbare än många av dagens superdatorer. En sådan dator skulle kunna utföra en kvintiljon, eller en miljard biljoner, beräkningar per sekund.

Förhoppingen är att datorn ska öppna för olika forskarlag under 2022, men expeter som Eric Strohmaier, som regelbundet är med och utser världens 500 snabbaste datorer i det som kallas för Top500-listan, menar att det snarare lära dröja till slutet av 2020-talet innan vi ser datorer på exaskala-nivå.

Källa: ZDNet 

2 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng