ett samarbete med lenovo

Så jobbar Lenovo mot FN:s klimatmål

Lenovo sparar in 54 ton tejp varje år med sina självförslutande förpackningar.

Solceller på fabrikstaken och förpackningar som sparar 54 ton tejp varje år är några av insatserna som Lenovo gör för att hjälpa FN att nå 1,5-gradersmålet. Efter att ha överträffat målen som bolaget satte upp för 2020 börjar nu resan med att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030.

– Sedan vi introducerade möjligheten för våra kunder att klimatkompensera sina pc-köp i Norden har vi sålt över 150 000 datorer med en sådan kompensation vilket motsvarar 100 000 ton koldioxid. Det är galet mycket, säger Daniel Lindberg, Sverigechef på Lenovo.

Jobbar nära FN

Satsningen med klimatkompenserade datorer började för ett par år sedan och är helt och hållet ett initiativ från Lenovos nordiska kontor som nu håller på att lanseras i andra delar av koncernen, och omfattar hela livscykeln från tillverkning till transporter. Efter de lyckade resultaten tittar nu bolaget dessutom på att göra det möjligt att dels kunna efterhandskompensera tidigare köp, dels att kunna kompensera installationer av större produkter som till exempel servrar.

Klimatinvesteringen som köparen av en dator gör, går oavkortat till klimatinvesteringsprojekt och bolaget samarbetar med ClimeCo som arbetar nära FN och de 17 klimatmålen. Dessa projekt innefattar bland annat byggen av vind- och solkraft och förbättrad avfallshantering i utvecklingsländer.

Daniel Lindberg betonar samtidigt att det är viktigt att åtgärderna inte bara fokuserar på att kompensera utsläpp, utan att Lenovo hela tiden också måste arbeta konstruktivt med att hitta nya, effektiva sätt att bli mer hållbara i produktion och transport.

– Det kan vara alltifrån att vi med våra nya förpackningar till datorer sparar 54 ton tejp per år, till att fortsätta på den inslagna vägen med klimatsmarta sätt att löda våra kretskort. Och det senaste året har vi ju också lärt oss hur mycket vi kan spara på in på mindre resande.

Vi är fast beslutade om att hjälpa till med att nå 1,5-gradersmålet.

Fyra produkter i sekunden

Lenovo säljer ungefär fyra produkter i sekunden, dygnet runt, året runt, och därför menar Daniel Lindberg att allt som bolaget gör för att minska sina klimatavtryck gör skillnad. De klimatmål som sattes upp till 2020 överträffades, mycket tack vare att Lenovo nästan halverade sina avtryck i tillverkningen, bland annat med hjälp av solceller som energikälla.

Lenovo Daniel Lindberg Proffe

Daniel Lindberg, Sverigechef på Lenovo.

– Det gör stor skillnad att vi kan driva fabriker med solceller, inte minst i länder som Kina där användandet av fossila bränslen annars är vanliga. Nu tittar vi på att bygga ut solcellsanläggningar vid våra fabriker i bland annat Mexiko och Brasilien. 

Mål för 2030

Nu börjar resan mot målet 2030, och det görs också fortsättningsvis inom ramarna för Science Based Targets initiative, där Lenovo tillsammans med drygt tusen internationella bolag arbetar med delmål kring utsläppsminskning och klimatavtryck.

Lenovo tänker fortsätta arbeta med att minska sina klimatavtryck, och har som mål att minska egna utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030.

– Vi har en högre ambition med våra mål nu jämfört med tidigare. Vi har arbetat fram vår plan tillsammans med Science Based Targets initiative och vi är fast beslutade om att hjälpa till med att nå 1,5-gradersmålet, säger Daniel Lindberg. 

27 augusti 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Lenovo

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng