Ett samarbete med HPE

Så uppgraderar Gislaved sitt nät för att utveckla nya tjänster

Sedan Gislaved började med nätverkslösningar från HPE Aruba har skola och andra verksamheter haft ett stabilt nät. Nu är fokus på att leverera infrastruktur för att hantera IoT och sensorer till bland annat kommunens omsorgsförvaltning.

– Det började med att vi bytte ut våra accesspunkter och nu håller vi på att uppgradera vår it där målet är en SDN, software defined network-lösning. I hela den här infrastrukturomvandlingen gäller det att tänka långsiktigt och sikta på vart vi vill vara som kommun de kommande fem till tio åren, säger Henrik Linde, gruppledare infrastruktur, Gislaveds kommun.

Gislaveds breda satsning med lösningar från Aruba började redan 2013 när kommunens skolor gjorde en satsning på att ha en enhet per elev. Men för att det skulle kunna fungera fanns det en del att uppgradera kring infrastrukturen.

– Vi hade bilarna men saknade motorvägen och behövde drastiskt göra något åt vårt gamla nät.

Gislaveds började laborera med Arubas så kallade accesspunkter, alltså noder i det trådlösa nätverket, med lyckat resultat.

– Vi har inte haft ett enda driftsavbrott längs med vägen, och därför har vi fortsatt att titta i Arubas portfölj efter nya lösningar, säger Henrik Linde.

Mobility controller och SDN

Efter att ha haft fokus på skolan, där det största behovet fanns för några år sedan, har andra verksamheter inom kommunen också börjat se ett växande behov att stabilare nät som klarar av fler it-baserade lösningar. Det kan till exempel handla om sensorövervakning eller mobila verktyg inom omsorgsförvaltningen som ställer krav på trådlösa uppkopplingar.

För att klara av det växande trycket på nätet uppgraderade Gislaved sin controller, alltså själva navet för accesspunkterna, till en Aruba Mobility Master.

– Fördelen är att den kan installeras som en virtuell maskin och vi behöver inte köpa på oss massa ny hårdvara. Tillsammans med Airwave får vi bättre övervakning och kontroll om vad som händer i näten. Sammantaget ligger detta helt i linje med hur vi framöver vill fortsätta att gå mot en mer mjukvarubaserad infrastruktur med en SDN-lösning, säger Henrik Linde.

Henrik Linde, It Infrastruktur, Gislaveds Kommun

Henrik Linde, gruppledare infrastruktur, Gislaveds kommun.

I takt med dessa investeringar har standarden höjts avsevärt i kommunens olika lokaler.

– De byggnaderna är byggda för 50 till 60 år sedan och har ofta mycket betong, vilket har gjort att det har varit svårt att överhuvudtaget upprätta ett stabilt nät i dem. Men det har vi nu och vi har fått enormt mycket positiv respons för detta.

Henrik Linde konstaterar att behovet för ett smart och stabilt nät överallt i alla verksamheter har varit stort de senaste åren och huruvida kommunen har fått avkastning på sina investeringar är inget som närmre undersökts eftersom att inte satsa inte hade varit något alternativ.

Vad händer framöver?

– Vi känner att vi de senaste åren har kommit ikapp, rent infrastrukturmässigt. Dessutom har kunskapen höjts i hela kommunen om vad som krävs för att nya lösningar ska fungera. Det finns en förståelse för att nätverk ska och måste driftas, förnyas och prioriteras på samma nivå som el- eller avloppsnätet. Sammantaget gör det att vi som it-avdelning nu kan börja arbeta mer proaktivt.

För vilka verksamheter är Arubas lösningar intressanta?

– HPE Aruba har en förmåga att anpassa sina lösningar, oavsett vilken storlek din verksamhet har. En annan fördel är att beslutsvägarna är korta och som kund blir du alltid högt prioriterad när du behöver hjälp och stöd, säger Johan Hemmingsson, kundansvarig på Atea.

14 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng