VR tar skolan till hemmasittare

Vr Skola Kungsbacka Eskilstuna

Elever med psykisk ohälsa, eller har andra skäl, kan via VR få tillgång till undervisningen och en ökad känsla av närvaro på egna villkor. Både Kungsbacka och Eskilstuna kommun testar just nu att införa tekniken för att stötta elevhälsan. 

Att delta i lektioner på distans får en helt ny dimension med VR. Du kliver rakt in i klassrummet virtuellt och du kan höra och kommunicera med övriga i klassen på samma sätt som som om du var på plats, säger Lèv Grünberg, utvecklare i Kungsbacka kommun.

Med Inclubit-360 har vi en tidsfördröjning på under en sekund vilket ger oss möjlighet att inkludera elever med en helt annan känsla än vid exempelvis ett Teamsmöte. 

Eskilstuna och Kungsbacka har tillsammans med Rise tagit fram VR-lösningen Inclubit-360 som till en början främst ska användas på skolor. Det finns tre olika elevkategorier som lösningen kan tänkas passa för. Den första kategorin är elever med ett fysiskt hinder, exempelvis en allvarlig sjukdom.

Den andra kategorin är elever med psykisk ohälsa som behöver träna på att socialera sig men som kanske inte vill vara med i klassen. Den tredje kategorin är elever som har svårt att motivera sig till att komma iväg till skolan, säger Lèv Grünberg.

Just nu pilottestar högstadieelever i både Eskilstuna och i Kungsbacka tekniken. Responsen är än så länge positiv men det är fortsatt tidigt i arbetet.

Lev Och Ranald

Lèv Grünberg och Ranald MacDonald.

Till sommaren vet vi mer om vad som funkar bra och inte, hur ansträngande det är och hur länge man kan ha VR-glasögon på sig under en dag. Det är ju en påtaglig upplevelse. Vi behöver förstå mer hur upplevelsen är för eleven för att sedan utforma ett undervisningssätt som fungerar tillsammans med våra verksamheter, säger Ranald MacDonald, digitaliseringsstrateg, Eskilstuna kommun.

Öppen källkod

Eftersom Inclubit-360 är utvecklad på öppen källkod ska det inte innebära några större kostnader att drifta tjänsten i egen regi för kommunerna, förutom hårdvaran de behöver köpa in. Tekniken lämnar inga digitala spår.

Säkerhet har varit högsta prio under utvecklingen av tjänsten. Det är såklart väldigt viktigt i ett elevsammanhang eftersom våra elevers personuppgifter alltid är extra skyddsvärda, säger Lèv Grünberg.

I slutet av maj kommer de båda kommunerna tillsammans med Rise att lansera Inclubit-360.

– Då bjuder vi in kommuner och regioner till ett webbinarium så att fler kan förstå och ta del av tekniken. Förhoppningsvis kan tjänsten utvecklas så att fler kan nyttja den som ett redskap i elevhälsan, säger Ranald MacDonald.

4 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng