Teknikovana lånar tech på biblioteket

Välfärdsbibliotek Borås Minskar Teknikovana

Nu kan du låna en robotdammsugare, GPS-klocka och nyckelfinnare på biblioteket. I varje fall om du bor i Borås och har tillgång till välfärdsbiblioteket. Biblioteket har även kommit med på en lista över 51 svenska forskningsprojekt som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin anser har potential att göra stor samhällsnytta. 

– Användningen av ny teknik bromsas av att det saknas erfarenheter från hur bra eller användbar en produkt eller tjänst är, men det enda sättet att få dessa erfarenheter är att de facto pröva, säger Leif Sandsjö, docent i ergonomi/människa-tekniksystem på Högskolan i Borås. 

Arbetet började med att Leif Sandsjö, tillsammans med Jonas Söderholm, biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås samt Borås stad och AllAgeHub ansökte om medel till ett pilotprojekt för att undersöka hur utlåning av välfärdsteknik skulle kunna skapa trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Robotdammsugare och GPS-klockor

Det ledde till utvecklingen av Välfärdsbibblan i Borås där besökare kan låna hem smarta lampor, robotdammsugare, GPS-klockor, aktivitetsarmband, nyckelfinnare och olika lösningar för det smarta hemmet.

– Välfärdsbiblioteket har varit väldigt uppskattat bland våra seniorer och vi är glada för det fina samarbetet med högskolan och AllAgeHub i utvecklingen av detta. Nu ser vi fram emot att bygga vidare och låta fler få upptäcka och testa välfärdsteknik, säger Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad.

Forskarna har huvudsakligen varit intresserade av två aspekter. Dels hur bibliotek kan nyttjas för att nå ut till en användargrupp som vanligtvis inte står först i ledet när ny teknik kommer på marknaden, och dels hur tillämpningen av ny teknik kan göra äldre personer och de med funktionsnedsättning mer självständiga. På grund av pandemin har biblioteket inte kunnat testas i så stor skala, men det finns några lyckade användarexempel.

– En automatiskt aktiverad belysning som tänds när man rör sig från sovrum till badrum har varit uppskattad. Den är ett bra exempel eftersom den är enkel att installera, den är relativt billig att köpa och den kan skapa både trygghet och minska risken för fall. De låntagare som vi har pratat med har upptäckt tekniken genom att låna den på biblioteket och har blivit positivt överraskade. Nu har de produkterna i åtanke för framtida behov, säger Jonas Söderholm. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

Kungliga Ingenjörsvetenskapsademin, IVA, har nu tagit fram en lista med 51 svenska forskningsprojekt som de anser har stor potential att göra nytta. Där är Välfärdsbiblioteket ett av dem. 

– Det är naturligtvis jättekul. Det ger oss motivation och bättre förutsättningar att fortsätta utveckla konceptet. Förutom att det är roligt att samverka tvärvetenskapligt så är det speciellt roligt att Borås Stad har varit så positiva och drivande i att få detta att hända, säger Leif Sandsjö.

18 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng