Säkert vatten med DigiDrick

Digidrick För Bättre Vatten

Produktion av dricksvatten är en allt större utmaning för många kommuner. Med projektet DigiDrick har tunga producenter samarbetat kring utvecklingen av smarta drift- och beslutsstöd för säkrad vattenproduktion.

– DigiDricks styrka har varit samarbetet med flera vattenproducenter och deras vilja att tillsammans med andra parter hitta lösningar som kan skalas upp och spridas. Med den svenska vatten- och avloppsbranschen som språngbräda finns möjligheter att nå en världsmarknad, säger Johan M. Sanne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar med klimatförändringar och urbanisering.

– Vi har utvecklat piloter för drifts- och beslutsstöd som ger helt nya möjligheter att optimera produktionen med avseende på kvalitet, miljömål och produktionsvolymer. Därmed kan vattenverken reagera snabbare både på kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar.

Bättre analys av realtidsdata

Genom DigiDrick finns nya verktyg för systematisk analys av historiska data i kombination med realtidsdata. Det gör vattenverken bättre rustade att hantera de utmaningar som branschen står inför.

– För att göra systemen relevanta och användarvänliga har vattenverken varit delaktiga i utvecklingen. Från start har vi haft med oss it-säkerhet som en grundpelare för att skapa tillit till den ökade användningen av digitala stödsystem, säger Johan M Sanne.

Planering av underhåll

Projektet har också utvärderat olika sensorer, nya datakällor från miljöövervakning, tidiga varningssystem samt utvecklat ett beslutsstödsystem som kan användas för att planera underhåll på ett säkert sätt. Beslutsstödet kan också användas för att dela information inom kommunen och med tillsynsmyndigheter.

Förutom IVL har IT Automation, Purac, Sectra, Sveriges Lantbruksuniversitet, Trollhättan Energi AB, Vivab (Varberg och Falkenberg), Borås Energi och Miljö samt Växjö kommun deltagit i projektet.

Källa: IVL

19 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng