OT och smarta fönster för Inwido

Ot, It, Ehandel, Inwido, Fönster Från Inwido På Fastighet I Stockholm

Fönster från Inwido på en fastighet i Stockholm.

OT och it som utvecklas tillsammans, trots stora skillnader för respektive livscykel är fokus för dörr- och fönstertillverkaren Inwido. Bolaget arbetar dessutom på smarta it-lösningar i sina produkter och för att hitta synergier för de 29 bolagen i koncernen.

– Trots pandemin har vi som bolag ett förhållandevis gott år bakom oss. Ett av skälen är troligen att fler hushåll har valt att investera mer i sina hem, säger Martin Wigvall, CIO för Inwido, ett holdingbolag med fokus på fönster- och dörrtillverkning.

Tre fokusområden

Inwido är ett bolag som omsätter närmare sju miljarder kronor och har verksamhet i norra Europa och 4 300 anställda. Den centrala it-avdelningen på holdingbolaget består av tre personer och en av huvuduppgifterna är att hjälpa de 29 bolagen inom Inwido med synergier och koncerngemensamma lösningar.

– Varje bolag har sin ledning och it-enhet där den mesta leveransen sker. Min grupp ansvarar för övergripande strategi, policy och riktlinjer gällande it, informationssäkerhet och integritetsfrågor samt levererar vissa koncerngemensamma tjänster till bolagen i gruppen.

Just nu ligger fokus på tre områden för både den centrala och de lokala it-enheterna.

E-handeln har börjat komma igång ordentligt för vår bransch.

OT och it

Det första handlar om att hitta bra sätt att koppla ihop bolagets OT-verksamhet, det vill säga operational technology, med nya och smarta it-lösningar. Martin Wigvall beskriver hur det lätt blir en gråzon där OT tidigare har varit väldigt separerat från den övriga it-utrusningen, med egna nätverk och protokoll. Idag är det allt vanligare att produktionslösningar kopplas ihop med en dator, som i sin tur är uppkopplad till det lokala nätverket och slutligen internet.

– En av utmaningarna är till exempel att knyta ihop livscyklerna, där en fabriksmaskin kan hålla i upp till 30 år, medan en dator i bästa fall håller i fem år. Vinsterna med att få smidigare kopplingar är förstås att vi får en bättre kontroll och uppföljning. Vi har stora flöden och fabriker med många komponenter. Ju bättre koll vi har, desto högre värde kan vi leverera till slutkunderna.

Smarta lås

Det andra området är att fortsätta att utveckla bolagets produkter och göra dem smartare. Inwido har kommit en bit på vägen, men framförallt har bolaget gått ihop med andra aktörer på marknaden som har det som sin huvudverksamhet. Det kan vara alltifrån smarta lås till automatisk kontroll av inomhusklimatet.

– Här handlar det ju också om att skapa ett mervärde för kunden, vilket innefattar både högre säkerhet och komfort.

GDPR och informationssäkerhet 

Det tredje området är något som alla måste ha koll på, nämligen informationssäkerhet och compliance. Det senaste året har inneburit många förflyttningar med fler som arbetar på distans, vilket enligt Martin Wigvall ställer nya krav på säkerhetstekniska lösningar.

– Vi arbetar aktivt med att skapa medvetenhet och förståelse hos kolleger kring vilka risker och hot som ständigt bombarderar både oss och hela samhället. Det handlar också om att vi följer de regelverk som finns inom ramarna för till exempel GDPR.

Hur ser det kommande året ut?

– Jag hoppas att vi fortsätter att växa och att vi inom om alla tre områden kan dra nytta av varandras verksamheter inom bolaget. Dessutom har e-handeln börjat komma igång riktigt ordentligt även för vår bransch och det vill vi fortsätta att utveckla.

18 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Inwido

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng