Pandemin utmanar chefer 

Kvinna Sitter Framåtlutad Och Tittar I Kameran

För kvinnliga chefer har distansarbete ställt högre krav på beslutsfattande och sammanhållning i arbetsgruppen. Samtidigt har manliga chefer i allt högre grad börjat lita på sin magkänsla. Det visar en undersökning från LinkedIn om hur Sveriges chefer hanterat pandemin.  

– Även om mycket har förändrats så är kraven på ett bra ledarskap på många sätt detsamma. Den största skillnaden när personalen jobbar på distans är att man som ledare behöver bli ännu lite vassare på att kommunicera rätt budskap, skapa prioriteringar och tydlighet i förväntningar. Men också att inspirera, driva förändring och sen verkställa och följa upp för att få med alla på tåget med välbehållet engagemang, säger Lisa GunnarssonNordenchef på LinkedIn som genomfört en undersökning om hur manliga och kvinnliga chefer på svenska företag ser på sitt ledarskap under pandemin. 

Enligt undersökningen uppger nästan varannan kvinna att de trots egen oro för företagets affärsprestation behövt behålla en positiv attityd och energi. Bara en femtedel av manliga chefer uppgav samma sak.  

Omvärldens krav  

Manliga och kvinnliga chefer är överens om att pandemin kommer att inverka på ledarskapet under lång tid framöver. Men de har olika uppfattning om hur deras ledarskap förändrats.  

De kvinnliga cheferna i undersökningen anser att den största förändringen har varit att kommunicera med medarbetarna så att alla upplever gemenskap trots distansarbete. Kvinnliga chefer har också känt en större press att fatta viktiga beslut jämfört med männen.  

– Skillnaden är intressant, och jag tror att traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt ledarskap spelar in här – både när det gäller omvärldens förväntningar och chefernas självbild och krav på sig själva under svåra förutsättningar. 

Svårt med förtroendet  

De manliga cheferna har behövt lita mer på sin magkänsla och i högre grad än tidigare bortsett från data och tidigare erfarenheter för att fatta beslut. Manliga chefer har också jobbat mer med konkurrenter för att klara sin bransch ur krisen.   

Det finns också skillnader i förtroende, där fyra av tio kvinnliga chefer i undersökningen säger sig ha kunnat lita på sina medarbetare även på distans, medan motsvarande andel är två av tio för manliga chefer.  

– Tilliten avspeglas även i synen på om anställda behöver mer flexibilitet i hur, var och när de gör sina arbetsuppgifter, något som fler kvinnliga chefer instämmer med jämfört med de manliga. Att det senaste året haft en stor inverkan på svenska chefer råder det inget tvivel om, men att det finns så tydliga skillnader mellan män och kvinnor var lite mer oväntat, säger Lisa Gunnarsson.  

Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av LinkedIn. Den genomfördes som webbpaneler och distribuerades i februari till ledare på företag med minst 500 anställda varav 100 har svarat.  

Källa: LinkedIn 

28 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigit Foto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng