Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

För gammal för tech

It Kille 960640

Åldersdiskriminering är vanligt inom it och tech. Äldre medarbetare antas vara mindre uppdaterade om ny teknik och ha svårare för att bearbeta och lära sig nya saker. Det visar en ny studie. 

− Enligt våra intervjupersoner uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen och ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Etiketten äldre förskjuts alltså tillbaka med ungefär 20 år jämfört med andra branscher och yrken, säger Andrea Rosales, en av författarna bakom studien och postdoktor i vetenskapsteknik vid Open University of Catalunya. 

I en ny studie som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet har forskare undersökt hur personer som arbetar inom teknikbranschen uppfattar ålder. Studien är baserad på 18 intervjuer med personer i olika åldrar verksamma i bland annat Bangalore, Barcelona, Silicon Valley och Tel Aviv.

De äldre, vilket i studien är personer över 35 år, förmodas vara mer intresserade av ledarskap och mindre av teknik. De förväntas även vara mindre uppdaterade kring den nyaste tekniken samt ha svårare för att ta in information och lära sig nya saker.

− Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna som vi pratade med stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor, ändå kommer de åldersstereotyper som framkom i våra intervjuer sannolikt att påverka såväl företagskulturen som vilka förväntningar som finns på individen, säger Jakob Svensson, studiens andra författare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Fokuserar mer på familj

Det finns också en uppfattning om att äldre personer är mindre engagerade i sina arbetsplatser. Istället lägger de större vikt på exempelvis familjelivet.

− Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård, där medarbetarna förväntas spendera även sin lediga tid. Äldre medarbetare som i högre utsträckning vill fokusera på familjelivet stängs därför lätt ut från företagsfamiljen, säger Jakob Svensson.

Konsekvenser för samhället

Studieförfattarna menar att åldersdiskriminering inte bara får konsekvenser för företagskulturen och enskilda medarbetare, utan kan även spela roll för samhället i stort.

− Vi ser att när tekniska produkter och tjänster utvecklas i en miljö som saknar representation riskerar äldre människors intressen att helt förbises, något som ytterligare bidrar till åldersdiskrimineringen i hela samhället. I takt med att tekniska produkter och tjänster blir allt mer vanligt förekommande och äldre användare blir allt mer digitala, kommer åldersdiskrimineringen inom teknikbranschen bli allt mer problematisk, säger Andrea Rosales.

− Om målet är att erbjuda tjänster till så många av medborgarna som möjligt, bör människor i alla åldrar inkluderas i design och konstruktion av tekniska produkter, säger Jakob Svensson.

Källa: Göteborgs universitet 

17 mars 2021 Reporter Fredrik Adolfsson digit Foto Adobestock

Senaste nytt

Fördel digital vård

22 april 2021

Nio av tio föredrar att träffa sjukvården på distans istället för fysiskt. Nu spår experter en ordentlig omstrukturering av vårdbranschen.  

Svenskt datacenter för Cisco

22 april 2021

Cisco slår upp dörrarna till ett nytt datacenter på en hemlig plats strax söder om Stockholm. Enligt bolaget kommer det att innebära säkrare och bättre prestanda för kunderna.  

Huawei utanför topp 5

21 april 2021

Mobilförsäljningen landade på 340 miljoner enheter under årets första kvartal, vilket är en 24-procentig ökning gentemot Q1 2020. Huawei är borta från topp fem, men en stor del av ökningen kommer ändå från Kina och tre kraftigt växande leverantörer.

Först med blockkedje-öl

21 april 2021

Snart lanseras Helt Spårat, som är Sveriges första blockkedje-öl. Syftet är att kunna dokumentera och följa ölets alla processer, från att maltkornet sås till att ölet tappas upp på flaska.

Stressade videoögon

20 april 2021

Vi spenderar alltmer tid vid våra skärmar och inte minst nu under pandemin, vilket också märks för våra ögon. Ett sätt att undvika försämrad ögon- och synhälsa kan vara att ta en del möten på telefon istället för video.

Pandemieffekt för blockkedja

20 april 2021

De globala investeringarna i blockkedjeteknik kommer att landa på 6,6 miljarder dollar i år, vilket är en ökning på över 50 procent jämfört med 2020. Den ökade efterfrågan är bland annat en effekt av pandemin och kravet på säkra leveranskedjor.