LKAB tar hjälp av Spot

Spot Lkab

LKAB satsar på moln, AI och data, bland annat genom en AI-lösning som identifierar slaggbildning och robothunden Spot som ska trygga medarbetarnas säkerhet i gruvorna. Målet är ett smartare bolag och att vara koldioxidfritt 2045.

Robothunden blir ett ytterligare stöd för en säker arbetsplats samt att göra livet lättare i gruvan, säger Sofia Nagander, digitaliseringschef på LKAB. 

LKAB har som övergripande strategi att vara koldioxidfritt till 2045, vilket är den största omställningen i bolagets 130-åriga historia. För att lyckas med det arbetar man i sju utvecklingsområden, där digitalisering är ett av dem.

På LKAB handlar digitalisering om att skapa nya, förbättrade arbetssätt, och för att kunna göra det är datahantering en grundpelare. Här försöker LKAB skapa värde av datan och omvandla den till information som alltid går att lita på.

Informationen som vi vill skapa ska vara tillgänglig i alla lägen när man behöver den, det ska inte spela någon roll om du befinner dig i gruvan, förädlingen eller logistiken och inte heller om du är människa eller maskin. Du ska komma åt informationen vid behov.

Dessutom försöker bolaget få till en högre grad av automation, både i produktion och administration. Administrativt ska automationer minska dubbelarbete och personberoende i exempelvis Excel, medan i produktion kan vissa farliga moment försvinna.

Lkab Spot

Robothunden Spot nere i en av LKAB:s gruvor.

AI-hunden Spot

Ett exempel på automatisering i produktionen är robothunden Spot, som LKAB bland annat ska använda i områden där människor inte kan vara. Det kan handla om bergsprängningar, andra seismiska händelser samt vid händelse av brand, och mycket mer.

Eftersom Spot klarar av 14 kilo utrustning kan den bära alltifrån gasvarnare till första hjälpen-förband, syrgastuber, brandfiltar och värmekameror.

Den kan även användas tillsammans med drönare. Spot går till en dockningsstation, släpper av drönaren som flyger in i miljöer och dockas sedan fast i Spot igen, när uppdraget är slutfört.

En annan AI-lösning är något som LKAB kallar AI för slagganalyser och det funkar exakt som det låter. Här kan en kamera, tillsammans med AI, identifiera och prediktera kommande slaggbildning.

Den är nyligen produktionssatt och jobbar i ett av våra förädlingsverk. Vi får se vad den ger för effekter långsiktigt, men vår förhoppning är att det ska bli effektivare och säkrare om en AI kan stötta i processen.

Resan mot molnet

Sofia Nagander

Sofia Nagander, digitaliseringschef på LKAB.

LKAB håller även på att byta till molnbaserade affärssystem, ett för underhåll och logistik, ett annat för HR och ekonomi och ett tredje för inköp.

Förutom att vi förändrar processerna blir det också vårt sätt att kliva in i molnet. Nu moderniserar vi våra system och effektiviserar våra arbetssätt, vilket kan minska onödig administration och förhoppningsvis både attrahera och behålla medarbetare.

Alla olika digitaliseringsdelar är viktiga i vårt transformationsarbete för att både bli ett smartare bolag och ett koldioxidfritt bolag 2045.

29 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto LKAB

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng