Ett samarbete med HPE

Edge till moln med HPE

HPE Ezmeral kör, hanterar och säkrar appar och data från edge till molnet. I en hybrid, decentraliserad värld kan du fokusera på AI och innovation medan HPE, med datafabriker och containrar, gör grovjobbet i bakgrunden.

– Trenden med centralisering och cloud-only är över och it-världen går nu mot en decentraliserad infrastruktur. En av de stora orsakerna till det är att nästan 80 procent av all data skapas i edge från mobiler, bilar, maskiner och andra uppkopplade enheter. Att flytta all den datan till en enda plats kan vara besvärligt och kostsamt, så därför blir världen hybrid, säger Peter Werdenhoff, CTO på HPE.

Här vill HPE med sin portfölj Ezmeral göra det möjligt för din organisation att bli hybrid på riktigt, det vill säga att flytta molnupplevelsen dit tjänsten eller datat gör sig bäst rättvisa, med så lite risk för inlåsning som möjligt.

Portföljen är uppdelad i ett gäng olika programvaror såsom Data Fabric, ML Ops och en containerplattform, där den sistnämnda gör det lätt att flytta appar och data i små enheter.

– Ju mindre enheter du har, desto mer flexibel kan du vara. Med containrar kan du koppla isär datalager och compute-lager. Datan kan ligga var som helst och compute kan ligga var som helst, sedan kopplar du ihop dem i mikrotjänster. Du kan exempelvis ha compute i Azure och datat i ditt on prem-datacenter eller vice versa. Det blir som många små datacenter. På så sätt blir du också framtidssäkrad.

HPE sköter grovjobbet

Genom att nyttja Ezmeral kan mycket av it-driften försvinna via automatisering och tjänster. Användarna ska istället kunna fokusera sitt arbete på it som ger värde.

– Vi gömmer och tar hand om komplexiteten som finns i en decentraliserad värld. Du kan istället haka på i den ständigt ökande innovationstakten och börja nyttja inbäddad AI som följer med portföljen. Det kommer alla företag och organisationer behöva göra om de ska finnas kvar och vara konkurrenskraftiga framöver. 

Werdenhoff

Peter Werdenhoff, CTO på HPE.

Enligt Peter Werdenhoff har förflyttningen mot en decentraliserad, hybrid värld redan pågått ett tag, men det är fortsatt så att många inte har gjort förändringen. Verksamheter brottas fortfarande med hur de ska gå tillväga.

– Det är egentligen enkel matematik att det inte går att hantera all data på en enda plats, utan det måste skötas effektivare. Här hjälper Ezmeral ML OPS till som tar hand om datat och där det även är lätt att gå från POC:ar där man testar AI till att implementera AI på riktigt i verksamheten. Det här är något som vi i Sverige, både i offentlig och privat sektor, behöver bli bättre på. 

Används som tjänst

Portföljen med underliggande hårdvara betalas och driftas som tjänst. Det kan bland annat innebära att upplevelsen blir densamma som i ett privat moln.

– Det är därför vi säger att vi har The cloud that comes to you. Det blir en maximal flexibilitet där du kan köra dina appar och ditt data där du vill i vilket format du vill. 

– Samtidigt behöver du inte känna att investeringen är riskfylld och att du inte kan göra nya coola saker om sex månader. Ett löfte från oss är att plattformen är framtidssäker, öppen och flexibel för nya kommande behov, säger Peter Werdenhoff.

22 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng