Covid skapar nya skolbehov

Distansskola 960640

Pandemin har ökat skolans behov av beställarkompetens och det krävs mer digitala satsningar för att byta ut föråldrad teknik och minska det digitala gapet. Det visar en rapport från Swedish Edtech Industry. 

 Den omställning som sker nu saknar motsvarighet och är en tydlig indikator på att effekterna av distansundervisningen kommer att bestå. Lärare, utbildare och andra personalgrupper har fått helt nya erfarenheter och tidigare ovana användare har bekantat sig med, för dem, nya digitala verktyg, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry.

Branschen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, har släppt en rapport om svensk edtech efter ett år av pandemi och skolstängningar. I rapporten har man pratat med medlemsföretagen inom edtech-sfären kring hur de ser på utvecklingen och framtiden.

Branschrapporten pekar på att pandemin har vänt upp och ned på tidigare sanningar och satt utbildningens former i en stark transformation. De nya behoven skapar ett förändringstryck på både digitala verktyg och plattformar, samt på pedagogiska modeller och metoder.

I vår omvärldsspaning ser vi detta på ett globalt plan. Pandemin har dramatiskt ökat efterfrågan på kompetensomställning, utbildning och livslångt lärande, både hos företag och offentlig sektor, säger Jannie Jeppessen.

Förändrade affärsmodeller

Mer än hälften av medlemsföretagen har utvecklat ny funktionalitet under pandemin, visar rapporten. Dessutom uppger var tredje företag att man ändrat sina affärsmodeller och långsiktiga strategier gällande produktutveckling.

En ytterligare effekt som man ser är behovet av en ökad beställarkompetens. Nyckeln till utveckling ligger i kompetenta inköp och leveranser, menar Jannie Jeppesen.

 Vi ligger långt fram i Sverige och har alla förutsättningar att driva på och faktiskt leda utvecklingen och att skapa förutsättningar för edtechföretagen att bedriva behovsnära tjänsteutveckling som stödjer ett flexibelt lärande så att vi kan tillvarata de möjligheter som nu öppnar sig.

Rapporten lyfter fyra områden som branschen ser som avgörande för den kommande utvecklingen:

  • Höjda ambitionsnivåer och nationella strategier för lärande
  • Satsningar på digital infrastruktur och att byta ut föråldrad teknik
  • Öka likvärdigheten för att minska det digitala gapet i skolan
  • Mer kompetenta upphandlingar och leveranser för att få till förnyelse och utveckling

Källa: Swedish Edtech Industry

27 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng