Coop scannar hållbarhet

Coopanställd Scannar Vara Med App

Nu kan du anpassa dina inköp utifrån hur hållbara de är direkt i butiken. Idag lanserar Coop hållbarhetsdeklaration för drygt 10 000 varor i sin app.

– Vi vet att de allra flesta tycker det är viktigt att handla mat som är schysst tillverkad och har ett så litet avtryck på miljö och klimat som möjligt. Men många upplever också att det är svårt att förstå hur maten är producerad. Med hållbarhetsdeklarationen vill vi hjälpa våra kunder och medlemmar att göra medvetna val, säger Magnus Johansson, vd för Coop Sverige. 

Tio områden

Genom att scanna en vara i en Coop-butik får användaren fram ett värde på produktens hållbarhet. Värdet är en sammanställning på officiella data utifrån tio olika hållbarhetsaspekter, som till exempel påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden.

Ju mer hållbar produkt, desto grönare och lägre siffra får den. De olika parametrarna i hållbarhetsdeklarationen bygger på ett urval från WWF:s Hållbar Livsmedelkedja, som i sin tur lutar sig mot FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Coop Appen Medhållbarhetsaspekter I Spindeldiragram

Ett spindeldiagram med en produkts hållbarhetsvärde utifrån de olika aspekterna

– Vi får ett helt nytt sätt att se på mat. Nu kan vi ge tydligare information till våra kunder, och vi får också ett inköpsverktyg för att tillsammans med våra leverantörer succesivt förflytta vårt sortiment mot ett mindre hållbarhetsavtryck, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhets- och kvalitetschef på Coop Sverige.

Just nu finns deklarationen i Coops app och i bolagets Scan and Pay-tjänst. Senare i år kommer en liknande deklaration att finnas tillgänglig på coop.se.

De tio hållbarhetsaspekterna

  1. Klimat
  2. Biologisk mångfald
  3. Bördighet
  4. Vatten
  5. Bekämpningsmedel
  6. Övergödning
  7. Djuromsorg och antibiotika
  8. Arbetsförhållanden
  9. Lokalbefolkning
  10. Lagefterlevnad och spårbarhet.

Källa: Coop

15 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Coop

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng