Sandvikens hållbaraste kontor

En Dimmig Skog I Alsace I Frankrike

Nya kontor på Sandbacka Science Park har fokus på hållbarhet och all utrusning, inklusive it och datorer, är återanvända produkter. De sex kontoren är avsedda för startups och småföretag och intresset har varit stort, långt innan inflyttning.

– I våra nya lokaler kommer allt att genomsyras av hållbarhet. Från ekologiskt kaffe till miljövänlig färg på väggarna, säger Kenneth Sjöholm, Community Manager på Sandbacka Science Park i Sandviken.

Fokus på hållbarhet

Sandbacka Science Park i Sandviken drivs i kommunal regi sedan 1998. Just nu är fokus för Kenneth Sjöholm att inreda sex kontorsytor på Sandbacka Science Park med utrustning som är 100 procent hållbart eller återanvänt material. Kontorsytorna är särskilt avsedda för småföretag och startups som enkelt kan flytta in utan att behöva tänka på it-utrustning eller möbler.

Tar täten

Förhoppningen är att satsningen ska leda utvecklingen för andra science parker och liknande kontorshotell att på ett lönsamt sätt driva ett hållbart kontorslandskap. Enligt Kenneth Sjöholm kan till exempel återbruket av kontorsmöbler innebära en utsläppsbesparing av koldioxid på minst 20 procent, jämfört med om nya köpts in.

Allt kommer att genomsyras av hållbarhet.

– Vi har fått fantastiska reaktioner på detta pilotprojekt. Alla jag har varit i kontakt med i och utanför Sandbacka tycker att det ska bli väldigt intressant att följa denna resa mot ett hållbart kontorslandskap. När nu dessutom Microsoft etablerar sig i området med nya och stora datacenter växer regionen och då vill vi kunna erbjuda något som sticker ut och ligger i framkant. 

Samarbete Sandvik

Sandvik har sedan flera år tillbaka varit den största hyresgästen på Sandbacka Science Park och idén till ett hållbart kontorslandskap började när en avdelning på Sandvik beslutade att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats som innebar att de behövde mindre möbler och utrustning.

Inspiration kom även från Sandviks ambitiösa hållbarhetsfokus med bland annat målet att minska koldioxidutsläppen med 50 procent de närmsta nio åren.

Sjöholm Proffe

Kenneth Sjöholm, Community Manager på Sandbacka Science Park i Sandviken.

– I min roll har jag ett hållbarhetsansvar och det var naturligt för mig att börja tänka på hur vi kunde möjliggöra ett kontorslandskap på ett hållbart sätt. När vi fick möjlighet att återanvända en del av Sandviks möbler och utrustning blev vi inspirerade av deras hållbarhetsmål och idéen om ett hållbart kontorslandskap tog sin början, säger Kenneth Sjöholm.

Bra och begagnat

I dagsläget fortsätter Kenneth Sjöholm och hans kollegor att jobba med att hantera utrustningen på bästa sätt och att hitta fler överenskommelser med andra företag för att fortsätta det hållbara arbetssättet med att återanvända möbler och utrustning.

– Som hyresgäst i det nya kontorslandskapet ska du kunna flytta in, koppla upp dig och uppleva att allt fungerar som om det vore nytt, utan problem samt att du bidrar till en hållbar miljö och ekonomi. Vi vill att man ska inspireras av den cirkulära affärsmodellen. Begagnat behöver inte betyda dålig utrustning, vi vill visa att det finns mycket återanvända möbler och utrustning som fungerar som nyinköpta produkter, säger Kenneth Sjöholm.

Science Park

Runt om i Sverige finns 62 så kallade science parker med närmare 5000 företag kopplade till sig. En science park, eller inkubator, fungerar som en hub för utveckling och innovation och har som mål att erbjuda kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling.

Sandbacka Science Park i Sandviken, som funnits sedan 1998, är bara en av totalt två i hela landet som är i kommunal regi, i detta fall av Sandvikens kommun.

23 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng