Ett samarbete med HPE

Säkra näten med Aruba

Aruba ESP ger ökad kontroll över alla uppkopplade enheter och användare. På så sätt kan transformationen med distansarbete, IoT och affärsnära analys förenklas för både företag och offentlig sektor. 

Pandemin har eskalerat diskussionerna om digitalisering med moln, IoT och den flexibla arbetsplatsen. Med Aruba Edge Services Platform möter vi det behovet, vilket är ett krav för att företag och organisationer ska kunna ta nästa steg, säger Marcus Bäckrud, Sverigechef, Aruba HPE.

Från en central hub förenklar, förenar och säkrar Aruba ESP (Edge Services Platform) hela din nätverksplattform. Arkitekturen är designad för att möta kraven från alla möjliga olika verksamheter, såsom offentlig sektor till stora globala bolag. Skillnaden ligger i vad de olika kategorierna använder i arkitekturen, alla kan nyttja lösningen men i olika omfattning. Men de tre viktigaste ledorden är alltid enhetlighet, säkerhet och AI.

All infrastruktur inom Aruba ESP kan manageras både lokalt och i molnet. Med den enhetligheten kan alla göra sin molnresa med hög flexibilitet och helt i sin egen takt. För kommuner, som framöver förhoppningsvis får klarare regler vilken data de får ha i molnet, skapar det en flexibilitet då de kan bibehålla sin investering och dra nytta av molnets fördelar.

Zero trust

Arkitekturen ska även underlätta säkerhetsarbetet för både företag och offentlig sektor. Företag kan skapa en verksamhetsanpassad zero trust-lösning med isolerade företagstjänster som möjliggör samma höga säkerhetsstandard på kontoret och hemmakontoret. Detta sker genom bland annat inbyggda funktioner i hårdvaran samt central mjukvarustyrning.

Det skapar även möjligheter för exempelvis kommunsamarbeten där verksamma inom olika kommuner, förutom att samarbeta med it, även kan nyttja varandras kompetenser, såsom vårdresurser.

En vårdanställd kan åka till grannkommunen och på så sätt samarbeta och bibehålla spetskompetens i närområdet. Att kunna isolera och hantera individer och grupper i nätverket på ett standardiserat, centraliserat sätt blir därmed avgörande för hela verksamheten. Det innebär ännu mer flexibilitet, vilket är viktigt då it-samarbeten blir allt mer affärsnära.

Automatiserad felsökning

Marcus Hpe Proffe

Marcus Bäckrud, Sverigechef, Aruba HPE.

Den tredje delen handlar om AI och automation. Enligt olika undersökningar går ibland 90 procent av tiden inom it-drift åt till felsökning på ett eller annat sätt. Med arkitekturen kan AI proaktivt identifiera och hantera problem som uppstår i infrastrukturen, utan inblandning från it-avdelningen. Även felsökning förenklas.

Dagens digitaliseringstakt stärker behovet av automatiserade processer. Vårt verktyg AIOps samlar insikter från 1,5 miljarder datapunkter dagligen vilket gör att du kan förutsäga och ta itu med problem innan de påverkar användarna. Det analyserar nätverket och hur användare och enheter uppför sig, vilket kan minska tiden som det tar att lösa problem med 90 procent och öka nätverkskapaciteten med 25 procent.

Öppen standard

Arubas arkitektur är baserad på öppna standarder vilket gör att användaren inte behöver köra en Aruba-miljö fullt ut, utan det går även att använda sig av andra leverantörers teknik.

Du kan påbörja dina steg mot Aruba i den takt du vill, fördelarna får du oavsett var du startar ifrån. Med lösningen ska du kunna fokusera mindre på att släcka bränder, och mer på att utveckla din verksamhet. Fler nyheter på området kommer att presenteras under Aruba Atmosphere i mitten av april, avslutar Marcus Bäckrud.

26 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, HPE

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng