Printa med biobläck

Lungor 3D Print

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram ett biobläck som gör det möjligt att 3D-printa luftvägar i naturlig storlek. Förhoppningen är att framöver kunna skriva ut mänskliga lungor och därmed avlasta kön för transplantationer. 

– Utvecklingen av detta nya biobläck är ett betydande steg framåt, men det är viktigt att bekräfta funktionen hos de små luftvägarna över tid och att undersöka genomförbarheten av detta tillvägagångssätt i djurmodeller, säger Martina De Santis, doktorand vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien. 

Kroniska lungsjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och behovet av lungtransplantationer är stort. Dock råder en brist på lungtransplantationer och ett framtida alternativ skulle kunna vara att 3D-printa mänskliga lungor. Forskare runt om i världen försöker därför ta fram ett biotekniskt framställt material som går att kombinera med celler.

Nu kan forskare vid Lunds universitet vara något på traven. I en ny studie har man utvecklat ett nytt biobläck för 3D-printing av mänsklig vävnad. Bläcket består av alginat, som är ett ämne från tång, samt bindväv som härrör från lungvävnad.

Med biobläcket har forskarna tillverkat små rör som motsvarar små mänskliga luftvägar med två typer av celler som normalt finns i mänskliga luftvägar. Bläcket kan dessutom anpassas för samtliga vävnads- eller organtyper.

– Vi började smått genom att tillverka små rör, eftersom detta är en struktur i såväl luftvägar som i blodkärl. Genom att använda vårt nya biobläck med stamceller framrenade från patienters luftvägar kunde vi bioskriva små luftvägar som hade flera lager av celler och som förblev öppna över tid, säger Darcy Wagner, huvudförfattare till studien samt universitetslektor och docent i lungbioengineering och regeneration vid Lunds universitet.

Men än så länge är det en bit kvar innan de 3D-printade luftvägarna kan appliceras på människor.

– Vi hoppas att tekniska förbättringar av tillgängliga 3D-skrivare och ytterligare framsteg avseende biobläck kommer att göra det möjligt att bioskriva med en högre upplösning, och därmed kunna framställa större vävnader som skulle kunna användas för transplantation i framtiden. Men vi har fortfarande en lång väg att gå innan vi – förhoppningsvis – kan applicera detta på människor, säger Darcy Wagner.

31 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng