För gammal för tech

It Kille 960640

Åldersdiskriminering är vanligt inom it och tech. Äldre medarbetare antas vara mindre uppdaterade om ny teknik och ha svårare för att bearbeta och lära sig nya saker. Det visar en ny studie. 

− Enligt våra intervjupersoner uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen och ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Etiketten äldre förskjuts alltså tillbaka med ungefär 20 år jämfört med andra branscher och yrken, säger Andrea Rosales, en av författarna bakom studien och postdoktor i vetenskapsteknik vid Open University of Catalunya. 

I en ny studie som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet har forskare undersökt hur personer som arbetar inom teknikbranschen uppfattar ålder. Studien är baserad på 18 intervjuer med personer i olika åldrar verksamma i bland annat Bangalore, Barcelona, Silicon Valley och Tel Aviv.

De äldre, vilket i studien är personer över 35 år, förmodas vara mer intresserade av ledarskap och mindre av teknik. De förväntas även vara mindre uppdaterade kring den nyaste tekniken samt ha svårare för att ta in information och lära sig nya saker.

− Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna som vi pratade med stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor, ändå kommer de åldersstereotyper som framkom i våra intervjuer sannolikt att påverka såväl företagskulturen som vilka förväntningar som finns på individen, säger Jakob Svensson, studiens andra författare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Fokuserar mer på familj

Det finns också en uppfattning om att äldre personer är mindre engagerade i sina arbetsplatser. Istället lägger de större vikt på exempelvis familjelivet.

− Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård, där medarbetarna förväntas spendera även sin lediga tid. Äldre medarbetare som i högre utsträckning vill fokusera på familjelivet stängs därför lätt ut från företagsfamiljen, säger Jakob Svensson.

Konsekvenser för samhället

Studieförfattarna menar att åldersdiskriminering inte bara får konsekvenser för företagskulturen och enskilda medarbetare, utan kan även spela roll för samhället i stort.

− Vi ser att när tekniska produkter och tjänster utvecklas i en miljö som saknar representation riskerar äldre människors intressen att helt förbises, något som ytterligare bidrar till åldersdiskrimineringen i hela samhället. I takt med att tekniska produkter och tjänster blir allt mer vanligt förekommande och äldre användare blir allt mer digitala, kommer åldersdiskrimineringen inom teknikbranschen bli allt mer problematisk, säger Andrea Rosales.

− Om målet är att erbjuda tjänster till så många av medborgarna som möjligt, bör människor i alla åldrar inkluderas i design och konstruktion av tekniska produkter, säger Jakob Svensson.

Källa: Göteborgs universitet 

17 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng