Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Skolverkets DNP-råd

Skola Tomt Klassrum
Om två år ska de nationella proven vara digitala, men det finns fortfarande stora utmaningar. Schrems II-domen påverkar hur personuppgifter ska hanteras och dessutom är det oklart om alla skolor har tillräckligt bra teknik.

Det kan till exempel vara så att en skola sitter i bredbandsavtal fram till 2024, och därmed får de svårt att nå bandbredden som krävs, säger Marcello Marrone, Projektledare för digitalisering av nationella prov på Skolverket.

Under vårterminen 2023 kommer de första digitala nationella proven att börja genomföras. Skolverket har i uppdrag att ta fram digitala nationella prov, DNP, och stödjer även huvudmän och skolor i förberedelsearbetet. Fortfarande finns vissa osäkerhetsmoment inför att proven blir digitala, bland annat huruvida alla skolor har tillgång till tillräckligt bra bandbredd och digitala enheter.

Därför gör Skolverket i januari och februari en nationell undersökning och kontaktar så många skolchefer som möjligt om hur den digitala infrastrukturen ser ut. 

Det kan handla om internetuppkoppling och bandbredd, eller hur budgeten för nya digitala enheter ser ut, och så vidare. Om många inte är förberedda får vi ta upp det med regeringen. 

Information om vilka tekniska förutsättningar som behövs på skolorna finns på vår webbplats. Den kommer fortsätta uppdateras och tydliggöras gällande bandbredd, digitala enheter och andra områden. Ekonomin på skolor är ofta ansatt så vi försöker hela tiden hitta lösningar som inte är kostnadsdrivande.

Efter Schrems II 

Marcello Marrone

Marcello Marrone, Projektledare för digitalisering av nationella prov på Skolverket.

En annan utmaning för DNP är Schrems II-domen som föll i EU-domstolen. När Privacy Shield ogiltigförklarades begränsar det möjligheterna att använda amerikanska molntjänster, och därmed finns vissa frågetecken kring hur bland annat personuppgifter ska hanteras och lagras.

När över 100 000 elever ska göra prov samtidigt krävs mycket serverkraft, och därför var molnet vårt primära alternativ. Vår leverantör använder en amerikansk molntjänst och den får inte innehålla personuppgifter som kan användas för att identifiera en individ. Så det är något vi prioriterar att hitta en lösning på.

Likvärdighet högsta prio

I arbetet med DNP är likvärdighet allra högst upp på prioriteringsordningen. Alla elever kan inte ha exakt samma förutsättningar, men de ska vara så lika som möjligt.

Vi vet att pappersprov i de värsta scenarion kan hanteras lite olika. När proven blir digitala vill vi att det blir samma förutsättningar för alla elever, samt att de i behov av stöd eller anpassningar får prov som är så tillgängliga som möjligt.

Vad ska skolorna tänka på inför DNP i de lägre åldrarna, till exempel årskurs 3?

För just årskurs 3 blir inte de nationella proven digitala förrän under våren 2024, så de har ännu mer tid att förbereda sig på. Och hösten 2022 får alla skolor, oavsett ålder på eleverna, tillgång till demoprov. Då kan lärare och elever bekanta sig med provsituationen, så att de känner sig trygga när det blir skarpt läge.

Marcello Marrones tips till skolor som ligger efter i arbetet med DNP.

  1. Det allra viktigaste är att bevaka informationen på Skolverkets webbplats.
  2. Det är viktigt att huvudmän och skolor samarbetar och lär sig av varandra. Nätverka med grannskolan eller grannkommunen för att se hur de förbereder sig.
  3. Planera och se över den digitala infrastrukturen. Inventera verksamheten och se till att du landar där du behöver vara 2023. Bli inte överrumplad över att du till exempel behöver öka bandbredden i sista sekund.

3 februari 2021 Uppdaterad 10 februari 2021 Reporter Fredrik Adolfsson digit Foto Adobestock

Rekommenderad läsning

Digitala Nationella Prov Schremsii

Schrems II försenar DNP ytterligare

5 maj 2021 digit

Schrems II-domen försenar införandet av digitala nationella prov i upp till 2,5 år. Anledningen är att proven måste hantera personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR, men Skolverkets leverantör har sin provplattform i Storbritannien. 

Ung Grabb Med Vr Glasögon Tittar Uppåt Mot Rosa Bakgrund

Malmö digg-certar skolor

19 apr 2021 digit

Malmö skattar skolornas digitala utveckling, både som ett stöd för skolorna och även för att driva på utvecklingen. Verktyget bygger på ett europeiskt samarbete och Malmö stad är drivande i Sverige.

Gult Trafikljus Mot Blå Himmel

Digitala nationella prov försenas

2 mar 2021 säkerhet

Plattformen som de digitala nationella proven ska ligga på uppfyller inte de juridiska kraven för skydd av personuppgifter. Nu skjuts därför både proven och testverksamheten upp.

Flicka Sitter Framför Dator Hemma Och Gör Skoluppgift

Brister i undervisningen

17 feb 2021 digit

Utmaningen med distansundervisning under pandemin har varit att ha en bra och spontan kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt är förhoppningen att undervisning på distans ska bereda vägen för ett bättre regelverk för fjärrundervisning. Det menar forskaren Anna Åkerfeldt.

Massa Mobiler På Hög

Krav på cirkularitet

10 feb 2021 digit

Sverige måste bli bättre på cirkularitet och ställa krav i upphandlingar, men ett av hindren är den svenska kemikalieskatten på it-produkter. Det framkom under panelsamtalet i samband med lanseringen av årets Circular Economy Outlook Report.

Man Vid Stor Griffeltavla

Bättre lärare med sensorer

8 feb 2021 digit

Sedan snart ett år mäter fyra sensorer hur läraren Christian Svedenkrans rör sig i klassrummet. Att bli medveten om rörelsemönster ger ett pedagogiskt lyft för läraren och kan även förbättra elevernas studieresultat.

Christian Landgren Mot Rosa Bakgrund

Förälder gör skolplattform

8 feb 2021 digit

Christian Landgren var missnöjd med Stockholms stads skolplattform och gjorde en egen variant. Kommunen tycker att tanken är god, men är kritiska till lösningen.

Magnus Wink Slöjd2

Digital slöjd

28 jan 2021 digit

Magnus Wink utbildar lärare i bland annat slöjd och sedan pandemin har han gjort det digitalt och helt på distans. Några av utmaningarna har handlat om att hålla nere maskinljudet och att faktiskt spara snarare än att förlora tid.

3D Bild På Person Som Tar Täten Av En Klunga Människor

Kommuner ikapp 2035

14 jan 2021 digit

Behovet av digital kompetens har fördubblats de senaste 15 åren inom offentlig sektor. Först 2035 spås myndigheter, regioner och kommuner att vara ikapp den privata sektorn.