Skolverkets DNP-råd

Skola Tomt Klassrum
Om två år ska de nationella proven vara digitala, men det finns fortfarande stora utmaningar. Schrems II-domen påverkar hur personuppgifter ska hanteras och dessutom är det oklart om alla skolor har tillräckligt bra teknik.

Det kan till exempel vara så att en skola sitter i bredbandsavtal fram till 2024, och därmed får de svårt att nå bandbredden som krävs, säger Marcello Marrone, Projektledare för digitalisering av nationella prov på Skolverket.

Under vårterminen 2023 kommer de första digitala nationella proven att börja genomföras. Skolverket har i uppdrag att ta fram digitala nationella prov, DNP, och stödjer även huvudmän och skolor i förberedelsearbetet. Fortfarande finns vissa osäkerhetsmoment inför att proven blir digitala, bland annat huruvida alla skolor har tillgång till tillräckligt bra bandbredd och digitala enheter.

Därför gör Skolverket i januari och februari en nationell undersökning och kontaktar så många skolchefer som möjligt om hur den digitala infrastrukturen ser ut. 

Det kan handla om internetuppkoppling och bandbredd, eller hur budgeten för nya digitala enheter ser ut, och så vidare. Om många inte är förberedda får vi ta upp det med regeringen. 

Information om vilka tekniska förutsättningar som behövs på skolorna finns på vår webbplats. Den kommer fortsätta uppdateras och tydliggöras gällande bandbredd, digitala enheter och andra områden. Ekonomin på skolor är ofta ansatt så vi försöker hela tiden hitta lösningar som inte är kostnadsdrivande.

Efter Schrems II 

Marcello Marrone

Marcello Marrone, Projektledare för digitalisering av nationella prov på Skolverket.

En annan utmaning för DNP är Schrems II-domen som föll i EU-domstolen. När Privacy Shield ogiltigförklarades begränsar det möjligheterna att använda amerikanska molntjänster, och därmed finns vissa frågetecken kring hur bland annat personuppgifter ska hanteras och lagras.

När över 100 000 elever ska göra prov samtidigt krävs mycket serverkraft, och därför var molnet vårt primära alternativ. Vår leverantör använder en amerikansk molntjänst och den får inte innehålla personuppgifter som kan användas för att identifiera en individ. Så det är något vi prioriterar att hitta en lösning på.

Likvärdighet högsta prio

I arbetet med DNP är likvärdighet allra högst upp på prioriteringsordningen. Alla elever kan inte ha exakt samma förutsättningar, men de ska vara så lika som möjligt.

Vi vet att pappersprov i de värsta scenarion kan hanteras lite olika. När proven blir digitala vill vi att det blir samma förutsättningar för alla elever, samt att de i behov av stöd eller anpassningar får prov som är så tillgängliga som möjligt.

Vad ska skolorna tänka på inför DNP i de lägre åldrarna, till exempel årskurs 3?

För just årskurs 3 blir inte de nationella proven digitala förrän under våren 2024, så de har ännu mer tid att förbereda sig på. Och hösten 2022 får alla skolor, oavsett ålder på eleverna, tillgång till demoprov. Då kan lärare och elever bekanta sig med provsituationen, så att de känner sig trygga när det blir skarpt läge.

Marcello Marrones tips till skolor som ligger efter i arbetet med DNP.

  1. Det allra viktigaste är att bevaka informationen på Skolverkets webbplats.
  2. Det är viktigt att huvudmän och skolor samarbetar och lär sig av varandra. Nätverka med grannskolan eller grannkommunen för att se hur de förbereder sig.
  3. Planera och se över den digitala infrastrukturen. Inventera verksamheten och se till att du landar där du behöver vara 2023. Bli inte överrumplad över att du till exempel behöver öka bandbredden i sista sekund.

3 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng