Robotar i grupparbete

Workshop960640

För att robotar ska fungera i en grupp behöver de lära sig att inte upprepa vad andra har sagt och inte heller prata oväsentligheter. Det visar en studie från Umeå universitet.

– Både människor och robotar kan ha flera olika roller i sådana sammanhang, säger Suna Bensch, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Den vanligaste forskningen inom området människa-robot-interaktion handlar om hur enskilda robotar beter sig vid interaktion med människor. Men i takt med att robotar kan komma att dyka upp lite varstans i samhället framöver, så kommer vi inte bara se en robot utan flera som arbetar tillsammans med en eller flera personer.

Suna Bensch är en av forskarna på Umeå universitet som nyligen publicerat en artikel som beskriver hur robotar samarbetar med varandra, samtidigt som de verbalt förklarar vad de gör och planerar att göra. De förklaringarna ska göra det möjligt för människor att förstå vad och varför robotarna gör det de gör, vilket skapar en säkrare och mer effektiv interaktion. 

– En robot ska inte upprepa vad den redan har sagt eller vad andra robotar eller människor redan har sagt. De bör inte heller säga irrelevanta saker och därigenom störa interaktionen. Vår studie pekar på att robotar som har denna typ av konversationsförmåga uppfattas som mer naturliga av interagerande människor, säger Suna Bensch.

Wizard of Oz

Studien är en del av en större satsning av forskarna för att undersöka hur robotar ska göras förståeliga av interagerande människor. Många robotar saknar nämligen förmågan att kommunicera exempelvis sina handlingar och avsikter.

Robotar I Samarbete

Robotar i samarbete på Umeå universitet.

En viktig del i satsningen är utvecklingen av ett forskningsverktyg som enkelt ska kunna styra flera robotar. Verktyget distribueras med öppen källkod och kan dessutom användas av forskare utan teknisk bakgrund för att utföra experiment.

– Vi uppmanar forskare att kontakta oss om de vill göra experiment för att testa sina hypoteser eller AI-modeller. Det nya verktyget gör det möjligt att studera hur robotar uppfattas av människor med hjälp av den så kallade Wizard-of-Oz-metoden.

– Med den kan man simulera robotfunktioner som ännu inte finns, eller som är för instabila, som användning av naturligt språk, gester, blickar och kroppsrörelser. Verktyget ger oss en chans att studera hur grupper av robotar med avancerade kognitiva och sociala förmågor uppfattas av interagerande människor, säger Thomas Hellström, professor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Källa: Umeå universitet

16 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Avinash Singh, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng