Krav på cirkularitet

Massa Mobiler På Hög

Sverige måste bli bättre på cirkularitet och ställa krav i upphandlingar, men ett av hindren är den svenska kemikalieskatten på it-produkter. Det framkom under panelsamtalet i samband med lanseringen av årets Circular Economy Outlook Report.

– Vår utmaning är inte att sälja produkter utan att få in produkter. Något som skulle förenkla och driva på utvecklingen är en lag om offentlig avyttring, precis som det finns en lag för offentlig upphandling, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead, på Inrego, under ett panelsamtal.

Standardisering och tydlighet

Inrego är ett bolag som samlar in, rustar upp och säljer vidare it-produkter och är ett av 35 stora bolag som ingår i rapporten Circular Economy Outlook Report 2021 från Cradlenet, ett nätverk med målet att hjälpa företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi.

I rapporten och i panelsamtalet vid lanseringen betonas vikten av mer handling från politiskt håll, som tillsammans med branschen bör utveckla standarder och certifieringar och göra det tydligare vad som krävs för att en produkt eller bolag ska få kalla sig cirkulär.

Cirkulära affärsmodeller skulle gynna alla.

Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, menar att alla parter i samhället bör fokusera på just cirkularitet som ett område i sig.

– Politiken ägnar mycket tid åt klimatet, men inte lika mycket tid åt resurser. Vi pratar fortfarande om konsumenter och konsumtion snarare än användare och resurser, och vi pratar mer om avfallshantering än om resurshantering och däri ligger ett av de stora problemen.

Kemikalieskatt hindrar

Trots att många har framhållit vikten av cirkulär it är det enligt Sebastian Holmström just nu svårare än någonsin för bolag som Inrego att sälja begagnad elektronik. Bakgrunden är den nya kemikalieskatten, som innebär att företag som tillverkar eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror ska betala skatt för dessa.

Sebastian Holmström Proffe

Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead, på Inrego.

– Tanken är god men den slår helt fel. Vi behöver ta ett helhetsperspektiv och cirkularitet och klimat går hand i hand. Det finns egentligen inget egenvärde i att vara cirkulär, utan det handlar om att ta hand om resurser för att uppnå klimatmål. Sättet vi konsumerar och producerar varor måste förändras.

Nästa steg

Bättre samverkan kommer enligt Sebastian Holmström att vara avgörande för en fungerande cirkulär ekonomi. I linjära ekonomiska modeller kan alla köra sitt eget race, men för att skapa cirkularitet krävs tätare samarbete mellan olika affärsområden.

– Det finns ingen anledning att inte skapa förutsättningar för ett mer cirkulärt samhälle. Cirkulära affärsmodeller skulle gynna alla, eftersom det blir billigare för alla parter, säger han.

Kemikalieskatten

Företag som yrkesmässigt i Sverige tillverkar, för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror ska betala skatt för dessa.

Skatten beräknas på varornas vikt utan emballage och är 11 kronor per kilo för vitvaror och 164 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten begränsas till maximalt 451 kronor per vara, så att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt.

Det finns möjlighet att göra avdrag på skatten om vissa delar av varan inte innehåller någon brom-, klor- eller fosforförening. 

Källa: Skatteverket

10 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng