Kalmar signerar digitalt

Färgglada Piller

Kalmar kommun har gått över till digital signering för läkemedel inom äldreomsorgen. Det innebär bland annat en större säkerhet för de 3 700 insatserna som sker varje dag inom kommunen.

– Det digitala arbetssättet bidrar till en höjd patientsäkerhet med tydlighet kring delegeringar, snabbare uppföljningar och färre avvikelser, säger Johanna Skarsgård, biträdande verksamhetschef för omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvård.

3 700 insatser

Varje dag görs runt 3 700 insatser som involverar läkemedel till omsorgstagare i Kalmar kommun. Tidigare har överlämningen och signeringen av dessa läkemedel gjorts via papper, men sedan september 2020 har en digital lösning testats på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänsten och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Nu sköts all signering via en app i personalens mobiltelefoner och alla medarbetare signerar digitalt. Effekten blir bland annat minskade antal misstag, en ökad spårbarhet och att personalen får med tid över till vårdinsatser.

– Vi rustar verksamheten för framtiden, samtidigt som vi har gett möjligheter till en förhöjd it-kompetens bland våra medarbetare, säger Anders Hagstedt, enhetschef teknikenheten på Kalmar kommun.

– Den här satsningen ligger helt i linje med att vi är en av landets tio modellkommuner i digitalisering av äldreomsorgen och ytterligare ett viktigt steg i vår resa mot att bli Sveriges e-hälsokommun 2025, säger nämndordförande Michael Ländin.

Källa: Kalmar kommun

19 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng