App hittar alzheimer

Färgglad Mosaikig Hjärna

Karolinska universitetssjukhuset har varit med och utvecklat ett verktyg en app för snabbare demens- och alzheimer-diagnostik. Förhoppningen är att upptäcka sjukdomsförloppet tidigare.  

– Vi kommer att få möjlighet att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag, säger Göran Hagman neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Test var som helst

Idag sker tiotusentals så kallade minnesutredningar i Sverige manuellt genom olika former av neuropsykologiska tester. Med den nya appen kommer patienter tillsammans med stöd av anhöriga istället att kunna utföra tester på en platta eller en mobiltelefon. Därefter sammanställs och analyseras resultaten och presenteras för läkaren för att denna lättare ska kunna ställa en diagnos.

Utöver de olika poängskalorna kan appen också visa vilken tid det tar för användaren att klara av de olika momenten, vilket har visat kunnat särskilja grupper och peka ut personer som fått en demenssjukdom med hög sannolikhet.

-- Vi förväntar oss ett allt större antal kognitivt sviktande personer med anledning av demografin. Validerade digitala redskap som kan bidra till att fler får en säkrare diagnos och inte minst i tid. Det spar både onödigt lidande och ekonomi, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker och chef för Svenskt Demenscentrum.

Viktig svikt 

Just nu pågår pilotprojekt med tekniken i bland annat Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen med syfte är att låta patienter, anhöriga och vårdpersonal utvärdera användarvänligheten utifrån att digitalt kunna hantera till exempel patientinformation, sjukdomshistorik, och kognitiva tester.

Under våren kommer också minnesmottagning.se att öppnas upp och bli den första digitala minnesmottagninssajten i världen dit privatpersoner kan vända sig för att få en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner.

– I en modern sjukvård betraktas kognitiv svikt lika viktig som hjärtsvikt eller annan allvarlig funktionsnedsättning. Digitala redskap som patienten själv kan tillgå för ökad kunskap och egenvård är också ett stort framsteg, säger Wilhelmina Hoffman.

Källa: Geras Solutions

26 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng