AI för myndigheter

Pratbubbla I 3D Och I Svenska Flaggan

Snart finns en AI-lösning för svensk språkförståelse. Med Rise-projektet Språkmodeller för svenska myndigheter hoppas bland annat Skatteverket på smidigare administration och en mer flexibel dialog med medborgarna.

– Vår ambition med projektet är att alla myndigheter ska kunna använda den bästa svenska AI-teknologin för att hantera sina informationsflöden, säger Magnus Sahlgren, senior forskare inom intelligenta system på Rise, som leder arbetet med att utveckla en första AI-baserad språkförståelsemodell för svenska myndigheter.

Projektet Språkmodeller för svenska myndigheter ska resultera i en modell för digital språkförståelse anpassad för myndighetskommunikation. Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Tillväxtverket är några av projektets samarbetspartners.

AI-baserad språkhjärna

I fjol gjordes en omfattande inmatning av skönlitteratur, faktaböcker, dagstidningar och magasin på Kungliga Biblioteket. Arbetet har resulterat i en artificiell svensk språkhjärna som myndigheter, företag, forskare och andra aktörer kan använda för olika syften.

Rise projekt gör det möjligt att snabbt träna AI att sortera och kategorisera mejl, rapporter och dokument och se till att rätt handläggare har rätt information vid rätt tidpunkt. Arbetet börjar med en omfattande inventering av myndigheters vanliga kommunikationsflöden.

– Mejl kommer exempelvis att automatiskt kunna skickas vidare till rätt avdelningar eller rätt personer, eller kategoriseras på ett visst sätt. En väl utvecklad AI kan förstå information lika bra som vi människor, i många fall bättre. Ett mejl som rör F-skattsedel behöver exempelvis inte länge innehålla ordet F-skattsedel för att AI:n genast ska förstå sammanhanget och veta vad som ska göras med informationen.

Förstår alla dialekter

Med hjälp av språkmodellen ska medborgare också kunna skriva in frågor på en myndighets webbplats och få svar direkt. AI:n förstår meningen bakom enskilda uttryck och svarar på varje fråga oavsett hur och på vilken dialekt den är formulerad. Modellen kommer att testas och utvärderas för att ge neutrala och korrekta svar.

Projektet finansieras av Vinnova och de första AI-lösningarna ska finnas i drift i slutet av året.

Källa: Rise

4 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng