Nyorden 2020

Mun 960640

Att mjuta, det vill säga att stänga av mikrofon eller ljud under ett digitalt möte, är ett av nyorden.

Cli-fi, zoombombning och kanskeman är några av de nya orden som vi fick bekanta oss med under 2020. Men har du koll på vad en lesserwisser och zombiebrand är?

Språktidningen och Språkrådet tar tillsammans årligen fram listan på nya ord. Ofta beskrivs där årets fenomen, på både gott och ont. Listan för 2020 domineras av begrepp som har med covid-19 att göra, ett ord som föga förvånande också är med på listan.

Några av de corona-relaterade orden är coronahälsning, immunitetspass, hobbyepidemiolog, klustersmitta, lockdown, R-tal, självkarantän och superspridare.

Kopplat till pandemin är även ordet infodemi, vilket är en global spridning av felaktiga rykten. Infodemier har förekommit tidigare år också men under coronakrisen blev de än vanligare, där ett exempel är att viruset sprids via 5G-nätet.

Mjuta och lesserwisser

Även mjuta, nämligen att stänga av mikrofon eller ljud under ett digitalt möte, är med på listan. Zoombombning, det vill säga ett intrång av en objuden deltagare i möte som hålls på plattformen Zoom, är också ett nytt begrepp.

Lesserwisser, en person som är mindre vetande om ett ämne men trots det förklarar ämnet för en person som vet mer, är också med på listan. Det är även vårdskuld, vilket är ett uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp för andra, mer akuta åtgärder.

En bolundare

På temat kärlek är ett nyord kanskeman, alltså en man som inte vill engagera sig helt i ett förhållande. Även kanskekvinna och kanskerelation förekommer men mindre ofta.

Bolundare är numera ett begrepp, och det är en komplementsbyggnad som max får vara 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov. Ordet härstammar ur bostadsminister Per Bolunds efternamn.

Hela nyordslistan 2020

Becknarväska

liten mag- eller midjeväska.

Bolundare

komplementsbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter och som inte kräver bygglov. 

Boomer

person i medelåldern eller äldre. Uttrycket används ofta nedsättande på internet för symbolisera för hur omodern den äldre generationen är. 

Cancelkultur

aktivism som syftar till att personer med omtvistade åsikter ska berövas sina plattformar. 

Cirkulent

person som sysslar med hållbar konsumtion, framförallt genom återbruk. 

Cli-fi

konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor. 

Coronaanpassa

vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av covid-19. 

Coronahälsning

hälsningsgest, där båda personer använder armbågen, som uppkommit under pandemin.

Covid-19

infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2.

Förnedringsrån

personrån där offret blir utsatt för särskilt kränkande behandling.

Hobbyepidemiolog

person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om pandemin.

Hungerpandemi

svält orsakad av coronapandemins konsekvenser.

Hälsolitteracitet

förmåga att förstå hälsoinformation.

Immunitetspass

intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför kan exempelvis resa eller besöka vissa platser. 

Infodemi

global spridning av skadliga rykten.

Intimitetskoordinator

person verksam inom film, tv och teater som arbetar med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna. 

Kamikazetips

förutsägelse om utgången i en tävling eller match som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända. 

Kanskeman

man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande.

Kemsex

sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen.

Klustersmitta

spridning av virus blandpersoner i en viss avgränsad grupp.

Krympflation

minskning av innehållet i en förpackning utan motsvarande prisminskning.

Lesserwisser

person som är mindre vetande men trots det förklarar ett fenomen för någon som vet mer. 

Lockdown

restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle. 

Mjuta

stänga av mikrofon eller ljud.

Novent

julförberedelser och adventsliknande firande redan i november.

Platta till kurvan

hålla smittspridningen på en jämn nivå.

R-tal

genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person.

Simp

person som via smicker försöker väcka en annan persons sexuella eller romantiska intresse.

Självkarantän

isolering i hemmet eller annan plats när personen har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset.

Social distansering

hålla fysiskt avstånd och ta hänsyn till risken för smittspridning. 

Statyprotest

manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer av personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck. 

Superspridare

person som sprider en sjukdom till många personer.

Turistkorridor

överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan specifika länder där smittspridningen är låg. 

Tvåmetersregeln

rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap.

Underturism

situation där besökarantalet är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt.

Vårdskuld

uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för mer akuta åtgärder.

Växtblindhet

brist på förståelse för växters betydelse för livet på jorden.

Zombiebrand

eldsvåda som övervintrar under snötäcke och sedan blossar upp till våren.

Zoombombning

intrång av objuden deltagare i ett Zoom-möte.

Källa: Språkrådet, Språktidningen

8 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng