Malmö först i Sverige

Böcker På Ett Bibliotek

Ett nytt och intelligent logistiksystem på biblioteken i Malmö stad ska göra det enklare för låntagarna och underlätta för personalen. Malmö är först i Sverige med det nya systemet och flera andra kommuner har redan visat intresse.

– Eftersom Malmö växer i snabb takt och inom en snar framtid beräknas vara en halvmiljonstad måste vi hitta smarta sätt att nå ut till fler människor och hitta tid för våra bibliotekarier att hjälpa alla som söker sig till biblioteken, säger Karin Ahlstedt, enhetschef på Biblioteken i Malmö.

Intelligent logistiksystem

Systemet som ska implementeras Biblioteken i Malmö med en smartare logistik kallas för Intelligent Material Management System, IMMS. Lösningen beräknas vara i drift till sommaren, och kommer enligt Karin Ahlstedt att hjälpa biblioteken på flera sätt, till exempel vid reservationer av böcker.

Istället för att bibliotekarier måste ställa varje bok i en hylla och skriva ut ett papper med låntagarens uppgifter och sätta i boken, scannas en hel vagn eller låda med reserverat material och sätts upp kaotiskt på hyllan. Låntagaren får därefter numret på hyllan och kan hämta boken.

De intelligenta distributionsalgoritmerna i IMMS styr så att det blir en konstant fördelning på alla bibliotek, utefter de behov som respektive biblioteket har. Utifrån de parametrar som bibliotekarierna sätter in i algoritmerna ser systemet till att det finns en bra blandning av titlarna för varje hylla. Det blir därför ett både mer relevant och säkrare innehåll. 

Vill vi använda tekniken för att utföra det arbete som kan automatiseras.

– Med samma resurser förväntas vi skala upp vårt bibliotekserbjudande för att möta nya behov och fortsätta att vara relevanta. Vår förhoppning är att denna lösning ska hjälpa oss med det.

Smal litteratur finns kvar

Några av de större farhågorna med det nya systemet är att smalare litteratur försvinner, eftersom systemet kommer att känna av i vilken utsträckning som böcker efterfrågas vilket skulle leda till att inköpen blir mer populistiska.

Enligt Karin Ahlstedt bygger det på missuppfattningar, dels eftersom bibliotekens utbud redan styrs av efterfrågan och dels eftersom det finns ett lagstadgat uppdrag att kunna tillhandahålla ett kvalitativt och allsidigt utbud.

– Jag brukar säga att vi inte är något museum eller arkiv med bevarandeplikt som ska fylla hyllorna med litteratur, utan vi ska ha den litteratur som våra låntagare läser och lånar, och det är fortfarande så att det är vi som styr systemet och gör inköpen.

– Vi har dessutom en medieplan att förhålla oss till som tydligt anger vikten av både bredd och djup och därför är jag inte orolig.

Smartare utbud och efterfrågan

Införandet av lösningen sammanfaller med en uppdatering av mediehanteringen för Malmös 13 bibliotek, där alla tidigare har haft varsin budget och gjort inköp var för sig, men nu kommer mediehanteringen och inköpen att bli gemensam.

Ahlstedt Proffe

– Det kommer att innebära att vi inte beställer för lite eller för mycket av specifika böcker och att vi får en bättre överblick över vilken typ att litteratur som efterfrågas.

Karin Ahlstedt tror att nätverket kommer att innebära att bibliotekarierna kommer att känna att de har mer kontroll än tidigare och att deras kompetens kommer till större användning.

– Även om du inte ansvarar för att beställa hem medier till just ditt bibliotek i samma utsträckning som tidigare, kommer IMMS innebära en mycket tydligare överblick över vilka böcker som finns i biblioteket och vilka böcker som vi rekommenderas att köpa in.

– Vi vill helt enkelt använda tekniken för att utföra det arbete som kan automatiseras och därmed ge tid för vår personal till det som de är bäst på, nämligen att möta människor och förmedla det som våra bibliotek erbjuder.

27 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng