Kommuner ikapp 2035

3D Bild På Person Som Tar Täten Av En Klunga Människor

Behovet av digital kompetens har fördubblats de senaste 15 åren inom offentlig sektor. Först 2035 spås myndigheter, regioner och kommuner att vara ikapp den privata sektorn.

– I och med alla nya system måste kommunerna anställa personal som förstår och kan arbeta med tekniken. Det vi ser är början på en stor våg av digital kompetens som sköljer in över kommunerna, säger Johan Magnusson, docent i informatik.

1,3 miljoner platsannonser

Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet har analyserat över en miljon platsannonser från Arbetsförmedlingen 2006-2019. Forskarna har bland annat upptäckt stora skillnader i efterfrågan på digital kompetens, både mellan privat och offentlig sektor och inom offentlig sektor.

Skillnad i offentlig sektor

I alla fall enligt platsannonserna, har behovet av digital kompetens inom regioner stoppats helt och avstannat något hos myndigheterna, sedan 2016, medan det inom kommunerna råder en fortsatt brist.

− En av anledningarna kan vara att både staten och regionerna tror att de tillgodosett behovet av digital kompetens inom sina organisationer. Detta trots att den digitala samhällsutvecklingen pekar i motsatt riktning.

Ikapp 2035

Jämfört med den privata sektorn efterfrågar inte våra offentliga instanser digital kompetens i samma utsträckning, vilket enligt forskarna bakom rapporten kommer innebära att den digitala kompetensen inom det offentliga är ikapp den privata först 2035.

– Effekten blir att digitaliseringen sackar efter inom de offentliga organisationerna på grund av bristande kompetens. Företagen har kommit längre i sin digitalisering och ett digitalt sätt att arbeta ses som mer naturligt för att driva verksamheten, säger Johan Magnusson.

Källa: Göteborgs universitet

14 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng