Digital slöjd i Umeå

Magnus Wink Slöjd2

Magnus Wink i full gång med digital slöjdundervisning.

Magnus Wink utbildar lärare i bland annat slöjd och sedan pandemin har han gjort det digitalt och helt på distans. Några av utmaningarna har handlat om att hålla nere maskinljudet och att faktiskt spara snarare än att förlora tid.

– När coronaviruset kom insåg vi att det enda raka var att tills vidare genomföra utbildningen helt på distans. Vi hade den digitala grunden men ur den hårda slöjdens perspektiv har det krävts en hel del anpassning för att kunna filma och sända från alla typer av inspelningsmiljöer, säger Magnus Wink, adjunkt vid estetiska institutionen vid Umeå universitet, som utbildar lärare i musik, bild, media, dans, och hård och mjuk slöjd.

Zoom på plats

Under de senaste 15 åren har estetiska institutionen erbjudit slöjdlärarutbildning i mjuka och hårda ämnen på semidistans. Deltagarna, som många gånger arbetar som lärare och pluggar på deltid, samlas några gånger per termin i Umeå för gemensam undervisning.

Resten av tiden arbetar studenterna hemifrån och möts på en digital plattform för olika redovisningar och diskussioner. Men i februari ändrades förutsättningarna. Nu sker all undervisning via zoom eller film.

Alla använder hörselkåpor som släpper igenom tal men filtrerar bort bakgrundsljud.

– Vissa småskaliga hantverk och moment, som att skära mönster eller träfogar funkar bättre digitalt än andra. Men hands-on-delen av undervisningen är svår trots att alla har tillgång till slöjdverktyg på sin skola. Vissa moment kräver nästan att man står bredvid för att kunna visa på ett bra sätt. Det här märker vi också när vi spelar in film. Något som tar 10 minuter att visa praktiskt tar 30 minuter att förklara med ord.

3D-printning en utmaning

Det finns en del mer oförutsedda pedagogiska utmaningar med distansundervisning i kreativa hantverksämnen.

– Till exempel har störande maskinljud varit en utmaning när vi jobbar med metallslöjd. Lösningen har blivit att alla använder hörselkåpor som släpper igenom tal men filtrerar bort bakgrundsljud. Vi har heller inte sparat någon tid på digital slöjdundervisning, snarare tvärtom om man räknar med en del initialt strul med ljud, ljus och annat teknik. Lite paradoxalt är 3D-printning och annan digital tillverkning illa lämpad för distansundervisning. Bland annat för att många skolor saknar utrustningen och många makerspaces har stängt nu.

Ekande korridorer

Magnus Wink saknar själv de sociokulturella mötena med studenterna på universitetet.

– Det ekar tomt i korridorerna och det är tråkigt tycker jag, men nu gäller det för alla att acceptera förutsättningarna. Det har också våra elever har gjort på ett förvånansvärt positivt sätt. Men jag tror att många saknar att då och då komma till Umeå och helt fokusera på sin utbildning och få en liten paus från vardagens hämtningar och lämningar.

Umeå universitet har inga planer på en permanent distansutbildning för lärare i slöjdämnen.

– Vi utvärderar våra erfarenheter för att utveckla semidistansutbildningen, men annars är det en tillfällig lösning för en speciell tid, säger Magnus Wink.

28 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjölddigitFoto Umeå universitet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng