Vår nya kompis

Farmdjur Tittar Över Ett Staket

Roboten ska inte behandlas som en människa eller som en sak, utan snarare som ett djur. På så sätt kan vi förbättra ett förhållande med empati. Det menar robotetikforskare Kate Darling.

– Jag skulle vilja skifta fokus från att robotar är något som på olika sätt ska likna och ersätta oss människor, till att vi istället ska börja se på dem mer som vi ser på djur, säger Kate Darling, robotforskare vid MIT, under sin keynote på Internetdagarna 2020.

Empati för robotar

Kate Darling har alltid fascinerats av robotar och bedriver forskning kring det som kallas för robotetik, det vill säga hur robotar uppfattas, hur vi behandlar dem, vilket ansvar vi kan ålägga smarta maskiner kontra dess upphovsmakare, med mera.

Hon visste ju att det bara var en robot, men hon hade inte mage att slå sönder den.

Det är sedan tidigare känt hur vi människor har en förmåga att tillskriva medvetande och överlagt beslutsfattande till objekt som rör på sig och som liknar biologiska varelser, så kallad antropomorfism.

Ingen kunde döda roboten

Som exempel nämner hon hur hon och hennes kollegor delade upp personer i olika lag som hade i uppgift att slå sönder en robotleksak i form av en dinosaurie som gjorde ljud när den var ledsen, med mera.

– Inget av lagen klarade av det, inte ens när de ombads slå sönder ett annat lags robot. En kvinna stod i 10-20 sekunder och skrattade lite eftersom hon visste att det ju bara var en robot, men hon hade inte mage att slå sönder den. När alla kom överens om att om en robot offrades så skonades de andra, tog någon mod till sig. Det blev en liten tystnad efteråt, lite på skämt kanske, men ändå. För mig som forskare var det en väldigt spännande dag.

Robot som partner

Kate Darling menar att dessa uppenbara empatiska känslor inför en viss typ av robotar, kommer att bli viktigare och viktigare att förstå i takt med att robotar inte bara är något som står på fabriksgolvet utan rör sig längre och längre ut i den vanliga världen.

Därför bör vi börja behandla dem såsom vi tidigare i historien behandlat djur som vi har ingått partnerskap med, som hundar, duvor, hästar och katter.

– Jag läser rubriker om att robotarna tar över våra jobb. Det är naturligtvis inte robotarnas fel. Här måste vi hitta sätt att arbeta tillsammans med robotik som kan vara bra på en typ av arbetsuppgifter, medan vi människor är bättre på andra, och att vi kompletterar varandra, säger Kate Darling.

Hitta ansvaret

Ett område som belyser ansvarsfrågan på ett förtjänstfullt sätt är när skada åsamkas. Till exempel finns det fall när personer omkommit i olyckor med autonoma fordon, och exakt vilka som ska få skulden är inte alltid solklart.

Men precis som det finns lagar kring om och i så fall vems som bär ansvaret när lantbruksdjur eller andra husdjur orsakar skada hos andra människor, borde vi kunna hitta en gemensam grund att stå på när det kommer till robotar.

Det finns de som fortfarande menar att robotar borde behandlas som vilken elektronisk pryl som helst, det vill säga en livlös apparat utan varken moralisk eller juridisk status, men Kate Darling tror inte att det är rätt väg att gå.

– Den forskning och de insikter som vi hittills har samlat på oss om robotar, och framförallt robotar som liknar djur och människor, pekar i en annan riktning. För att bygga en framtid med våra robotar måste vi ta detta i beaktning, säger hon.

 

3 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng