Start för cybercenter

Sverige Säkerhet

Nu är det klart att Sverige får ett cybersäkerhetscenter. Regeringen ger i uppdrag till Säpo, FRA, MSB och Försvarsmakten att inrätta centret som ska förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

– Genom att sammanföra Sveriges spetskompetens på området ska det nationella cybersäkerhetscentret göra Sverige säkrare och stärka säkerheten för svenska intressen. Samhällsviktig verksamhet och känslig eller hemlig information ska vara skyddad från intrång, sabotage och läckor, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Uppdraget till Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten är att

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en plattform för samverkan och informationsutbyte med andra aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

– Med inrättandet av cybersäkerhetscentret tas ett viktigt steg att förbättra vår samlade förmåga att skydda Sverige och svenska intressen och minska sårbarheter. Regeringen kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndigheter om det fortsatta arbetet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Fram till 2025 beräknar regeringen att cybersäkerhetscentret ska tilldelas 440 miljoner kronor.

Myndigheternas samarbete inom cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis och under 2023 kommer regeringen att ta ställning till hur verksamheten ska bedrivas framöver.

Källa: Regeringen 

10 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter elisabeth noresäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng