Mobiler till alla lärare

Telefoner Mot Turkos Bakgrund

Alla lärare och all annan personal på Nannaskolan i Uppsala har en tjänstemobil, vilket är ganska unikt. Beslutet togs av rektor Henrik Ljungblom som anser att skolans personal inte ska behöva använda sina privata mobiler i jobbet.

– Vi är den enda skolan i Uppsala där alla i personalen har sin egen arbetstelefon, och vi sticker även ut jämfört med skolor i hela Sverige, säger Henrik Ljungblom, rektor på grundskolan Nannaskolan i Uppsala.

Nästan alla mobilsugna

Vanligtvis är det i första hand skolkuratorn, skolsköterskan och skolpsykologen som har en mobiltelefon som arbetstelefon istället för ett fast nummer, vilket Henrik Ljungblom tyckte var rimligt, i kraft av deras yrkesroll.

Efter dem följer specialpedagogerna som har frekvent kontakt med specialpedagoger på andra skolor.

Jag tror att många tror att det är dyrare än vad det är.

Men under hösten 2018 började också idrottslärarna på Nannaskolan tycka att det kunde vara värdefullt med en mobil när de är ute med klasser på olika exkursioner. Och lokalvårdaren kunde ju vara bra att nå om något oförutsett skulle inträffa.

– Eftersom det var en del som var så pass intresserade av att ha en arbetsmobil började jag kolla hur det såg ut för hela personalen. Det visade sig att ungefär hälften av alla lärare använde sin privata telefon i arbetssammanhang så pass mycket att det inte riktigt var hållbart, säger Henrik Ljungblom.

Teams och inga interntelefoner

Under den här perioden hade Uppsala kommun av olika skäl samtidigt en bra uppgörelse med sin telekomleverantör, vilket ledde till att Henrik Ljungblom skaffade mobiler till all personal på skolan, vilket handlar om ungefär 60 abonnemang.

Och vinsterna har varit många.

– För det första använder vi Microsoft Teams mycket, vilket blir ännu enklare via telefonerna. Att skriva idag är mycket vanligare än att ringa och därför underlättar det enormt att alla har varsin smart telefon. För det andra slipper vi använda våra interna telefonsystem eller snabbtelefoner som saknas på skolan.

Henrik Ljunblom Proffe

Henrik Ljungblom, rektor på Nannaskolan i Uppsala.

Ta hem, stäng av

Henrik Ljungblom har varit noga med att bara för att läraren nu är nåbar hela tiden, innebär inte det att han eller hon ska ta med sig arbetet hem.

– Jag förväntar mig att respektive lärare tar med sin dator och telefon hem, men jag förväntar mig samtidigt att de är avstängda om man inte arbetar, säger han.

Varför har inte fler skolor detta upplägg tror du?

– Jag tror att många tror att det är dyrare än vad det är, men eftersom vi samtidigt sparar på att plocka bort våra fasta telefoner och våra interntelefoner blir det inte nödvändigtvis det.

9 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng