Ett samarbete med Microsoft

Azure för publik sektor

Microsoft lanserar Molndesign för Offentlig Sektor, en lösning som ska förenkla användandet av molntjänster i Microsoft Azure för kommuner, regioner och myndigheter.

Med lösningen ska det bli lättare att följa tre av de vanligaste lagarna och regleringarna inom offentlig sektor, nämligen GDPR, Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och säkerhetsskyddslagen, säger Daniel Akenine, Nationell Teknikchef på Microsoft Sverige.

Molndesign för Offentlig Sektor, MSMD, är en sammanställning av verktyg, blueprints, policys, rapporter och utbildningar som vänder sig till Sveriges offentliga sektor. Med designen ska aktörerna kunna nå en hög it-säkerhetsnivå i molnet utan att behöva gå bet på funktionalitet.

För att upprätthålla GDPR finns Azure Blueprint för svensk offentlig sektor. Det är en paketering av policys som är baserat på MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ISO 27001. Det finns också ett paket för regelefterlevnad.

Microsoft Compliance-paketet hjälper till med att mäta och visa upp hur man förhåller sig till olika regleringar inom dataskyddsförordningen.

On prem och kryptering

För att bli kompatibel med OSL ingår Azure Customer Lockbox och en krypteringslösning.

Lockbox inför ett extra steg vid supportärenden. Känner du att din verksamhet behandlar känslig information kan programmet göra att du alltid måste godkänna vilken information som ska delas ut, och det finns möjlighet att då bedöma vilken data som ska sekretessbeläggas eller ej.

Utöver det låter Double Key Encryption endast användare med krypteringsnycklar få tillgång till kunddata.

Akenine

Daniel Akenine, Nationell Teknikchef på Microsoft Sverige.

Till säkerhetsskyddslagen finns Azure Stack Hub, en on prem-lösning av Azure. Med den går det att, beroende på vad man önskar, köra helt eller delvis bortkopplat från nätet och det publika molnet.

Här kan man lagra säkerhetsklassad data eller annan känslig information, vilket bland annat är vanligt förekommande inom försvarssektorn.

Kommer vi, som en följd av den nya designen, att se ökade molninvesteringar från det offentliga Sverige under 2021?

Jag tror det. Med vår lösning får aktörerna tillgång till en best practice-lösning där de kan starta från en högre nivå. Det blir även tydligt vad molnet kan tillföra ur ett legalt perspektiv. Jag hoppas på att vi med lösningen reder ut ett antal frågor som tidigare funnits kring offentlig sektor och molnlösningar.

Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor lanseras 1 december 2020 i samarbete med ett antal partners. Daniel Akenine menar att designen lär fortsätta att utvecklas allt eftersom och att det kan lanseras liknande lösningar för andra sektorer framöver.

Designen är anpassningsbar så om kunder ser saker som är viktiga går det att ändra i den. Och om den här Azure-designen faller väl ut lär vi även titta på liknande lösningar för andra branscher, där ett exempel kan vara finansindustrin som också har mycket regleringar, avslutar Daniel Akenine.

1 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng