Ett samarbete med Microsoft

Revision med Azure

Nya samarbeten, rätt person på rätt plats och en framtidssäkrad plattform för både distansarbete och framtida tjänster. Så har Microsoft Azure hjälp revisionsbyrån Value & Friends.

– Sedan vi skaffade Azure och Microsoft 365 har samarbetet mellan våra kontor förbättrats betydligt, säger Magnus Wikström, revisor på Value & Friends.

Azure för framtiden

Value & Friends är en revisions- och redovisningsbyrå med ungefär 50 medarbetarna och som finns i Skellefteå, Vindeln, Umeå, Lycksele och Åsele. Efter en sammanslagning för knappt två år sedan behövde Value and Friends hitta nya sätt för att enklare kunna samarbeta på distans.

En hel del av de lösningar som föreslogs när byrån började se sig omkring efter en ny plattform, var servrar av den lite mer traditionella sorten, men Magnus Wikström och hans kollegor tyckte att en molntjänst som Azure kändes som ett mer framåtlutat och framtidssäkrat alternativ.

– Bland de molnlösningar som presenterades upplevde vi att vi skulle få mest nytta av Azure i kombination med Microsoft 365.

Nya samarbeten

Value & Friends arbetar nu med virtuella skrivbord så att allt dagligt arbete medarbetarna gör på sina datorer sker direkt mot molnet och sparas. Med Microsoft Teams har byrån fått en plattform att samarbeta på, vilket har inneburit ett helt ny sätt att fördela arbetsuppgifter inom bolaget.

Vi rustar oss för att kunna möta och hjälpa våra kunder på ett digitalt sätt

Nya samarbeten har uppstått och tack vare att mycket av byråns arbetsmaterial har digitaliserats de senaste åren, menar Magnus Wikström att grunden redan var lagd för att effektivisera arbetssättet.

– På våra stora uppstartsmöten kan vi fördela arbetsuppgifter över alla på hela byrån. Om det finns kompetens i Umeå som vi behöver för en kund i Skellefteå, kan vi idag dela upp och oss och sätta rätt person på rätt kund, på ett helt annat sätt än tidigare.  

Magnus Wikström Proffe

Magnus Wikström, revisor på Value & Friends.

Genom att utse en superanvändare som fungerat som spindeln i nätet har lösningarna sakta men säkert omfamnats av samtliga medarbetare. Enligt Magnus Wikström har molnflytten även säkerhetsmässigt inneburit ett lyft, med ett enklare gränssnitt och bättre koll på användarna. Det har inte minst varit viktigt under våren när hemarbete har varit mer utbrett.

– Det hade varit en betydligt besvärligare vår med vårt gamla system. Pandemin har dessutom påskyndat engagemanget och kunskapen kring verktygen, och videomöten kommer troligen fortsatt bli ett betydligt vanligare inslag framöver än vad det var innan.

Vad är nästa steg?

– Jag skulle säga att vi är ganska teknikmogna jämfört med många av de kunder vi arbetar med, så utöver att fortsatt fintrimma vår interna användning rustar vi oss för att kunna möta och hjälpa våra kunder på ett digitalt sätt, säger Magnus Wikström.

6 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Value and Friends

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng